ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ КОЛІЙ ЗЕРНОВИХ ТЕРМІНАЛІВ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247886

Ключові слова:

морський порт, зерновий термінал, зерно, комерційний брак, затриманий вагон, маневрові операції, маневровий локомотив

Анотація

Мета. Україна входить у п'ятірку найбільших світових виробників зернових культур. Значна частина зернових експортується. Традиційно зернові вантажі йдуть на експорт через західні сухопутні переходи та морські порти Чорного та Азовського морів, причому основна частина експорту зернових прямує через порт Миколаїв та порти Великої Одеси. Залізничний транспорт забезпечує доставку в порти-експортери до 2/3 загального обсягу перевалки зернових у портах. Зважаючи на значну кількість операцій у загальному технологічному процесі обробки вагонів із зерновими вантажами в портах, потрібна потужність технічного оснащення залізничного транспорту (кількість колій, локомотивів, вагових пристроїв, тощо) відіграє суттєву роль у тривалості процесу перевалки і загальних експлуатаційних витратах. У цьому зв'язку встановлення потрібної кількості колій для обслуговування вантажопотоку зернових на експорт є актуальною задачею. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту зернових терміналів у морських портах, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. На підставі обробки статистичних даних про затримки вагонів через комерційні браки із зерновими вантажами у морському порту виконано умовний поділ затриманих вагонів за причиною та, як наслідок, тривалістю затримки вагонів на довготривалі та короткотривалі. Встановлено характеристики випадкових величин тривалості затримки вагону та отримано залежності кількості затриманих вагонів від величини загального вагонопотоку із зерновими вантажами, що поступає у перевалку. Для короткотривалих затримок це поліноміальна залежність другого ступеню, для довготривалих характерною є експоненційна залежність. На підставі досліджень встановлено додаткову колійну ємність для відстою затриманих вагонів та розроблено рекомендації стосовно кількості таких колій та їх довжини. На підставі нормування тривалості маневрових операцій із затриманими вагонами встановлено додатковий потрібний робочий парк маневрових локомотивів для обслуговування затриманих вагонів та розроблено рекомендації із розташування вагонних ваг для комерційного зважування вагонів при виконанні операцій технологічного процесу обробки вагонів із зерновими вантажами в порту. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при встановленні кількості колій та загальної колійної ємності зернових терміналів у морських портах. Тривалість додаткових маневрових операцій з обслуговування затриманих вагонів дозволяє уточнювати розрахунки потрібного локомотивного парку зернових терміналів.

Посилання

Киргизова О. Врожай 2021: Україна може перетнути позначку у 100 млн тон зернових // Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3322842-vrozaj2021-ukraina-moze-peretnuti-poznacku-u-100-mln-tonn-zernovih.html / (дата звернення: 15.11.2021).

Козаченко, Д. Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Ш. Рустамов // Українські залізниці. – 2014. – № 7 (13). – С. 56–59. УДК 656.2.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Частина 1. [Текст] – К:. Видавничий дім «САМ». – 2004. – 432 с.

Мямлин, С. Проблемы и перспективы перевозки зерновых грузов железнодорожным транспортом в Украине / С. В. Мямлин, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Залізничний транспорт України. – 2013. – Вип. 2 (99). – С. 32–34.

Козаченко, Д. Оценка эффективности маршрутизации перевозки массовых грузов железнодорожным транспортом в современных условиях / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, А. И. Верлан // Збірник наукових праць ДонІЗТу. – Донецьк, 2012. – Вип. 31. – С. 25–29.

Козаченко, Д. Аналіз перспектив та передумов створення в Україні операторів залізничної інфраструктури / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, В. В. Малашкін, С. В. Боричева // Транспортні системи і технології перевезень. – 2020. – Вип. 20. – с. 66-73.

Козаченко, Д. Оценка эффективности технологии железнодорожных перевозок зерновых грузов с использованием имитационного моделирования / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый, Р. Ш. Рустамов // Вестн. Белорус. гос. ун-та трансп. : Наука и транспорт. – 2015. – № 2 (31). – С. 109–113.

Вернигора, Р. В. Анализ системы хранения украинского зерна / Р. В. Вернигора, Р. Ш. Рустамов // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – С. 10–18. – DOI: 10.15802/tstt2017/110763.

Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог: в примерах и задачах. - М.: Транспорт, 1990. – 232 с.

Строительные нормы и правила СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт.

Пособие по проектированию промышленных железнодорожных станций (к СНиП 2.05.07.85)

Методичні вказівки з визначення норм часу на маневрові роботи, які виконуються на залізничному транспорті. Наказ Укрзалізниці від 25.03.03. № 072-ЦЗ. Київ : Транспорт України, 2003. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті