ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ УПОРЯДКУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ЗАМОВЛЕНЬ НЕОДНОРІДНИМИ ОПЕРАТОРАМИ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247885

Ключові слова:

багатогрупові склади, розформування-формування, мульти-послідовності замовлень, конструктивне моделювання, оптимальне упорядкування, інтелектуальні процедури асоціативна пам’ять Хеммінга, інформаційні технології

Анотація

Представлено результати досліджень завдань дискретного оптимального планування широкого кола виробничо-технологічних, логістичних та інших сервісних процесів. В  основу методів планування покладено нові інтелектуальні процедури упорядкування (ІПУ) послідовностей елементів (замовлень), що реалізуються засобами конструктивного моделювання. Призначення процедур - підвищення ефективності отримання упорядкування замовлень з урахуванням складності операцій формування, а також обмежень на ресурси. В статті розглянуті моделі та методи застосування ІПУ, що орієнтовані на процеси розформування-формування (РФ) багатогрупових залізничних составів (БГС) на сортувальних станціях. Формально такі процеси представлені новими моделями упорядкування мульти-послідовностей замовлень з урахуванням складності операцій (УМПСО). При пошуку оптимальних рішень використані моделі асоціативної пам’яті Хеммінга , які дозволяють класифікувати поточні ситуації процесів УМПСО. В них  кожному класу визначених станів (з урахуванням неповноти та збурення даних) відповідає один або кілька раціональних операторів із числа можливих. Процедури ІПУ зменшують кількість  варіантів аналізу та підвищують чисельну ефективність методу оптимізації мульти-послідовностей замовлень. В статті приведені формалізація багатошарових конструктивних моделей процесів УМПСО, інтелектуальні процедури для методів їх реалізації, виконано формування процедури класифікації операцій на основі моделей нейронних мереж Хеммінга. При цьому також розроблено удосконалену структуру інформаційної технології РФ з використанням інтелектуальних процедур, наведені приклади їх застосування.

Посилання

Бобровский В. И. и др. Імітаційне моделювання процесу розформування багатогрупних составів на двосторонній гірці малої потужності //Транспортні системи та технології перевезень. – 2018. – №. 15. – С. 19-26.

Скалозуб В.В. Конструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формування / Скалозуб В.В., Ільман В.М., Білий Б.Б. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2020. – № 4 (88). – С. 61-76. : https://doi.org/10.15802/stp2020/213232

Kozachenko, D. Improving the Efficiency of Multi-Group Trains Formation / D. Kozachenko, V. Bobrovskyi, І. Skovron, J. Jablonskytё // Transport Means 2019 : Proc. of the 23rd Intern. Sci. Conf. (Oct. 02–04, 2019, Palanga, Lithuania) / Kaunas Univ. of Technology [et al.]. – [Kaunas], 2019. – Pt. III – P. 1083–1089.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074253323&origin=resultslist

Kozachenko D., Bobrovskiy V., Gera B., Skovron I., Gorbova A. An Optimization Method of the Multi-Group Train Formation at Flat Yards. International Journal of Rail Transportation. 2021. Vol. 9, iss. 1. P. 61-78. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23248378.2020.1732235

Сковрон И. Я. Вдосконалення методики оцінки тривалості формування багатогрупних составів //Транспортні системи та технології перевезень. – 2014. – №. 8. – С. 134-138.

Скалозуб В. В. Структура интеллектуальной информационной технологии формирования многогруппных составов / В.В. Скалозуб, Б.Б. Белый // Транспортні системи та технології перевезень. -Дніпро:Вид-во Днiпров. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2019. т. Вип. 17.- С. 62-68 https://nmetau.edu.ua/file/system_technologies_for_modelling_of_complex_processes_.pdf

Shynkarenko, V. I. Ilman. V. M. Constructive-Synthesizing Structures and Their Grammatical Interpretations. I. Generalized Formal Constructive-Synthesizing Structure / Cybernetics and Systems Analysis, Volume 50, Issue 5, pp 655-662. http://link.springer.com/article/10.1007/s10559-014-9655-z

Shynkarenko V. Development of a toolkit for analyzing software debugging processes using the constructive approach / V. Shynkarenko, O . Zhevaho // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – v. 5/2 (107). – p. 29-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215090 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215090/215301

Skalozub, V .Ontological support formation for constructive-synthesing modeling of information systems development processes [Text] / V. Skalozub, V. Illman, V. Shynkarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. Vol. 5/54 (95) p. 55 – 63. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143968

Yadavalli V. A supply chain management model to optimise the sorting capability of a “third party logistics” distribution centre/ Yadavalli V., Balcou C. // South African Journal of Business Management – 2017. – Vol. 48. – p. 77-84. DOI: 10.4102/sajbm.v48i1.22.

Shang Zhigang. Feature Selection Based on Grouped Sorting/ Zhigang Shang, Mengmeng Li// 9th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). – 2016. - p. 451-454. DOI: 10.1109/ISCID.2016.1111.

Кормен Томас Х. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание./ Лейзерсон Чарльз И., Ривест Рональд Л., Штайн Клиффорд Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2010. – 1296 с.: ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-5-8459-0857-5.

Butko T. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms [Text]/ V. Prokhorov D. Chekhunov // Восточно-европейский журнал. - 2017. - № 1/3 (58). - Р. 55-61.

McCue, C. Data Mining and Predictive Analysis. Intelligence Gathering and Crime Analysis [Текст] : 2nd Edition. / Colleen McCue – Butterworth-Heinemann, 2015. – 422

Mohammad Bawangaonwala, Dhirajkumar Wadhwa, Umesh V. Nandeshwar A review on development of intelligent transport system to compare with Nagpur transport system // IJCSMC, Vol. 7, Issue. 4,

аpril 2018, pg.12 – 21.

Хайкин С. Нейронные сети. – М. Вильямс, 2006. – 1104 с.

Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта. – М/: Горячая линия - Телеком, 2010.- 520 c.

Скалозуб В.В.. Ильман В.М. Прикладной системный анализ интеллектуальных систем транспорта [Текст] - Д,: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна. 2013. – 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають