ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПУНКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247883

Ключові слова:

великовагові вантажі, дрібні відправки, вантажний фронт, вантажні майданчики

Анотація

Мета. Перевезення негабаритних і великовагових вантажів  вважається однією з найважливіших транспортних послуг, яка приносить найбільші прибутки. Для цього потрібна потужна техніка і підготовлені висококваліфіковані спеціалісти. Сучасна система організації перевезень передбачає приймання та видачу дрібних відправок великовагових вантажів на вантажних дворах та майданчиках, в процесі чого, кожна відправка може декілька разів перевантажуватись на вантажних майданчиках. Незважаючи на відносно середні відстані перевезення всередині України, кількість переробок може досягати 3 разів, а час знаходження на таких майданчиках – декількох діб. Тому збільшення строків доставки великовагових дрібних відправок виникає за рахунок тривалого їх знаходження на вантажних майданчиках. Першорядне значення для поліпшення організації перевезень великовагових вантажів дрібними відправками має вдосконалення технології вантажних майданчиків і їх технічного оснащення. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи пунктів переробки великовагових вантажів на залізничному транспорті, статистичний аналіз, математична теорія управління запасами, методи кореляційного аналізу. Результати. Проведений аналіз технології та технічного оснащення пунктів переробки великовагових вантажів, надані рекомендації по їх покращенню. Вивчений характер надходження транспортних засобів до вантажного фронту, досліджений режим використання навантажувально-розвантажувальних машин і надана методика оптимізації технічного оснащення вантажного фронту. Удосконалена методика визначення оптимальної місткості майданчиків для великовагових вантажів. Практична значимість. Виконані дослідження показали, що є резерви у вдосконаленні перевезень вантажів великоваговими дрібними відправками за рахунок розробки та застосування оптимальної технології. Основним напрямом у скороченні простою вагонів є оптимізація процесів переробки великовагових вантажів: збільшення потужності технічного оснащення, вдосконалення системи оперативного планування та управління роботою пунктів переробки великовагових вантажів. Застосування методики дозволяє оцінити різні варіанти технічного оснащення за приведеними витратами, розрахувати оптимальну ємність пунктів переробки місцевих та транзитних великовагових вантажів з використанням математичної теорії управління запасами та методів кореляційного аналізу. Завдання щодо складання оптимального оперативного плану сортування великовагових вантажів зведено до транспортної задачі лінійного програмування і вирішується за допомогою обчислювальної техніки.

Посилання

Мельник О.М. Problems statement and prospects for the development of oversized cargoes transportation in Ukraine (Стан проблеми та перспективи розвитку перевезень негабаритних вантажів в Україні) / О.М. Мельник // Судноводіння НУОМА. – 2019. – 29. – С.142-153. DOI:10.31653/2306-5761.29.219.142-153.

Ачкасова Л.М. Обгрунтування факторів ефективності перевезення вантажів / Л.М.Ачкасова // Економіка транспортного комплексу. – Вип. 25. 2015. С. 145–153.

Калініченко Л.Л. Логістичний підхід до вибору виду транспортування вантажів / Л.Л. Калініченко // ЕКОНОМІКА: реалії часу. № 2(18), 2015. С. 269–274.

Організація виконання вантажних і складських операцій: навчальний посібник / О.В. Лаврухін, Д.В. Ломотько, Є.С. Альошинський, А.О. Ковальов, Д.І. Мкртичьян, А.Л. Обухова, О.В. Ковальова; за загальною редкцією С.В. Панченка. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 181 с.

Котенко А.М. Перевезення негабаритних і великовагових вантажів у транспортних системах / А.М. Котенко, О.В. Лаврухін, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична, В.І. Шевченко, інж. О.М. Пилипейко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. Експлуатація залізниць. Вип. 145. 2014. С. 50–59.

ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕГАБАРИТНИХ І ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЯМИ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства транспорту та зв'язку України

від 23 листопада 2004 р. N 1026 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 р. за N 1640/10239.

Бех П. В. Управління вантажопотоками та вагонопотоками на залізничному транспорті [Текст] / П.В. Бех, О.В. Лашков, М.І. Музикін, Г.І. Нестеренко, С.І. Авраменко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 3 (233) 2017, с. 22-31.

Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 797с.

Левицкая Л.П. Математико-статистические методы стратегического управления производственными системами железнодорожного транспорта: Монография. – М.: МИИТ, 2009. – 95 с.

Мельник О.М. Технологічні аспекти перевезення негабаритних вантажів. Транспортно-технологічне забезпечення процесів доставки і обробки негабаритних вантажів. / О.М. Мельник // Вчені записки ТНУ ім. Вернадського, 2020. – 31(70)2 – 2. – С. 168-174.

Дыбская В.В. Управление складированием в цепях поставок. – М.: Издательство «АльфаПресс», 2009. – 720с.

Бубнова Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок [Текст]: монография (переизданное) – М.: Маршрут, 2010 – 262 с.

Негрей, Н.П. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций в портах / Н. П. Негрей. – Гомель : БелГУТ, 2003. – 72 с.

Pisz Iwona. Uwarunkowania realizacji projektуw logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunkуw ponadnormatywnych / cz. 1, cz. 2 / Pisz Iwona, Łapuńka Iwona // Logistyka 3.2014. S. 5131–5155.«Трал Сервіс». Перевезення негабаритних вантажів. URL: https://negabarit.com.ua/ perevozki-negabaritnyh-gruzov/?lang=uk.

Pluciński M., Semenov Iouri N., Filina L., Kotowska I., Wiktorowska-Jasik A., Zintegrowane łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2008.

Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Wydanie 2, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті