АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИПОРТОВИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247882

Ключові слова:

морські порти, взаємодія видів транспорту, припортові залізничні станції, аналіз параметрів станцій, пропускна здатність інфраструктури

Анотація

Мета. Метою роботи є комплексний аналіз технічних та технологічних параметрів припортових залізничних станцій України як ключових елементів припортової інфраструктури, що забезпечують безпосередню взаємодію залізничного транспорту з морськими портами. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики організації ефективної роботи припортових станцій, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу для дослідження та систематизації технічного оснащення припортових станцій. Результати. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В даний час в наслідок зміни умов функціонування економіки та транспортної системи України спостерігається дисбаланс між потужностями портів та припортової залізничної інфраструктури з переробки вантажопотоків. У статті виконаний аналіз технічного оснащення дев’яти припортових станцій Чорноморського регіону. На основі аналізу встановлено, що пропускна здатність більшості станцій не відповідає перспективним, а по деяким станціям – і фактичним, обсягам роботи. Зокрема по деяким станціям є недостатньою ємність колійного розвитку; суттєвою проблемою є також низька ефективність маневрових засобів. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яких повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Авторами систематизовано існуюче технічне оснащення припортових станцій України з точки зору його достатності для забезпечення існуючих та перспективних обсягів перевезення. Практична значимість. Одержані результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальше дослідження щодо оцінки пропускної спроможності припортових залізничних станцій та ефективності інфраструктурних проектів, спрямованих на її підвищення.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Вернигора, Р.В. Аналіз сучасних проблем ефективної взаємодії залізниць та морських портів України / Р.В. Вернигора, О.О. Золотаревська // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія “Транспортні системи і технології перевезень”, Вип. 21. – Дніпро: ДНУЗТ, 2021. – с.49-59

Зовнішня торгівля України-2020. Статистичний збірник – Київ: Державна служба статистики України. – 2021 р. – 134 с.

Козаченко, Д. М. Проблеми розвитку приватної припортової залізничної інфраструктури в Україні / Д.М. Козаченко, А. І. Верлан, О. Д. Кутателадзе // Актуальні проблеми економіки – 2016. – №3 (177). – С. 157-166.

Адміністрація морських портів України. Показники роботи [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/pokazniki-roboti

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року (затв. Розпор. КМУ №1634-р від 23.12.2020) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія розвитку морпортів до 2038.pdf

Шелехань, Г. І. Удосконалення технології взаємодії опорної сортувальної та припортових вантажних станцій з морськими портами: дис. к.т.н. 05.22.01 – транспортні системи – Харків: УкрДУЗТ. – 2019. – 174 с.

Березовий М.І. Аналіз технічного забезпечення сортувальних станцій України / М. І. Березовий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – Вип. 6/3 (42). – С. 60-66.

Малашкін, В. В. Аналіз технічного стану приймально-відправних парків сортувальних станцій України / В. В. Малашкін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Вип. 6/3 (54). – С. 55-59.

Журавель, І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку: дис. к.т.н. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту – Дніпропетровськ: ДНУЗТ. – 2015. – 257 с.

Верлан, А. І. Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій: дис. к.т.н. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту – Дн-ськ: ДНУЗТ. – 2015. – 178 с.

Світлична, С. О. Можливості вдосконалення технології роботи портів та припортових станцій примикання / С. О. Світлична // Технологический аудит и резервы производства – 2012. – № 5/1(7). – с. 47-48.

Затулко, А. В. Аналіз та удосконалення процесів взаємодії залізниці та Миколаївського морського торговельного порту / А. В. Затулко // Науковий вісник Нац. лісотехнічного університету України. – 2011. − Вип. 21.6 – с. 173-185.

Kozachenko, D. M. Creation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine / D. M. Kozachenko, R. V. Vernigora, R S. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ, – Д.: ДНУЗТ, 2017. – №2(68) – с. 56-70.

Рыбин, П. К. Маневровое обслуживание морских портов и его влияние на путевое развитие портовых станций: дисс. анд. техн. наук 05.22.08 – Санкт-Петербург: ПГУПС – 2003. – 175 с.

Бородин, А. Ф. Проблемы комплексного развития железнодорожной инфраструктуры в припортовых транспортных узлах / А. Ф. Бородин // Транспорт РФ – 2017. – №4 (71). – с. 45-50

Числов, О. Н. Направления повышения эффективности транспортных процессов припортовых железнодорожных станций на принципах аналитического моделирования / О. Н. Числов, Д .С. Безусов // Проблемы перспективного развития железнодорожных станций и узлов. Междунар. сборник научн. трудов. – Гомель: БелГУТ – 2020. – с. 185-194

Петраков, Г. П. Организация взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта в транспортных узлах на основе мультимодальных логистических центров дис. к.т.н. – 05.22.08 – управление процесами перевозок. – Москва: МГУПС – 2014, – 223 с

Burkovskis, R. Interaction of the Klaipėda sea port and railway transport / R. Burkovskis, R. Palšaitis // Transport – 2002. – Vol. 17(2) – p.p. 71-75

Hamburg is staying on Course: The Port Development Plan to 2025 [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.hamburg-port-authority.de/fileadmin/user_upload/port-development-plan2025.pdf

Port Terminal Railroad Association. Official site [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.ptra.com/

Киман, А. Залізничний транспорт як невід ̓ємний елемент інфраструктури. Доповідь на конференції NewPort UA: Розвиток портової інфраструктури [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://newportua.com/wp-content/uploads/ukrzaliznytsia.pdf

Хорошун, В. 25 фундаментальных фактов о компании ТИС / В. Хорошун [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://latifundist.com/spetsproekt/503 -25-fundamentalnyh-faktov-o-kompanii-tis

Окороков А. М., Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання / А. М. Окороков, Р. В. Вернигора, П. С. Цупров // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія “Транспортні системи і технології перевезень”, Вип. 12. – Д.: ДНУЗТ, 2016. – с. 62-68.

Вернигора, Р. В. Мультимодальні перевезення як базовий сегмент транзитного потенціалу України/ Р. В. Вернигора, А. М. Окороков, П. С. Цупров, О. І. Павленко // Зб. наук. праць ДНУЗТ: Серія “Транспортні системи і технології перевезень”, Вип. 14. – Д.: ДНУЗТ, 2017. – с. 20-29.

тысяч вагонов стоят без движения или задерживаются на сети «Укрзализныци» [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/news/2021/08/12/8_tysyach_vagonov_stoyat_bez_dvizheniya_na_seti_ukrzaliznytsi_66205

Ситуація із перевезеннями зернових залишається напруженою [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://agroconf.org/content/situaciya-iz-perevezennyami-zernovih-zalishaietsya-napruzhenoyu

Быстрицкая, О. «Бутылочные горлышки»: Справятся ли припортовые станции с грузоперевозками в пиковый период [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://cfts.org.ua/articles/butylochnye_ gorlyshki_spravyatsya_li_priportovye_zh_d_stantsii_s_gruzoperevozkami_v_pikovyy_period_1242

Бобровський В. І., Базова модель колійного розвитку в імітаційних моделях залізничних станцій /В. І. Бобровський, Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора //Зб. наук. праць УкрДАЗТ: Серія „Удосконалення вантажної і комерційної роботи на залізницях України”, Вип. 62. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – с. 20-25.

Бобровский, В. И., Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин // Вісник ДНУЗТ. – 2007. – №16. – с.50-57.

АТ «Укрзалізниця» відкрило реконструйовану дільницю Чорноморська – Берегова на Одещині, яка збільшить вантажопотоки в напрямку найбільших портів [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/567983/

Електрифікація дільниці Долинська-Миколаїв-Колосівка збільшить пропускну спроможність Миколаївського порту вдвічі [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://odz.gov.ua/news.php?p=1904

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті