УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПОРОМНОЇ ПЕРЕПРАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247880

Ключові слова:

залізничний пором, береговий комплекс, змішані міжнародні перевезення вантажів, каргоплан

Анотація

Мета. В сучасних умовах Україна, маючи розгалужену залізничну мережу та розвинену інфраструктуру морських портів, розташованих на її чорноморському узбережжі, стає сполучною ланкою в нових маршрутах доставки вантажів в напрямку Китай-ЄС. Перевезення великих партій вантажів у вказаному напрямку, як правило, здійснюється у контейнерах морським транспортом. При цьому такі перевезення характеризуються з одного боку порівняно низькою вартістю, а з іншого – достатньо тривалими термінами доставки. Альтернативним варіантом є перевезення у залізнично-водному сполученні, що дозволяє при помірному підвищенні вартості досягти суттєвого скорочення термінів доставки вантажів. Економічна привабливість такої схеми транспортування суттєво залежить від показників роботи поромних переправ на Каспійському та Чорному морі. В цьому зв’язку метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародної поромної переправи за рахунок удосконалення її логістичного забезпечення на берегових поромних комплексах. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення обсягів та структури поромних перевезень; методи імітаційного моделювання для визначення ефективних варіантів завантаження поромів; теорія маневрової роботи для оптимізації процесу підбору вагонів згідно з визначеним каргопланом. Результати. В роботі виконано аналіз вимог до завантаження порому та розроблено комп’ютерну модель, що дозволяє отримати допустимі варіанти розподілення вагонів по його палубам (каргоплан). На основі отриманих варіантів каргоплану виконано моделювання процесу формування багатогрупних составів комбінаторним та розподільчим методами. За результатами моделювання дано рекомендації щодо вибору ефективного методу формування составів та потрібної кількості допустимих варіантів каргоплану. Наукова новизна. Автором удосконалено методику визначення ефективного каргоплану завантаження порому, що на відміну від існуючої враховує процес формування составів вагонів для подачі на пором. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності управління міжнародними вантажними перевезеннями у змішаному залізнично-водному сполученні.

Посилання

TRANS-CASPIAN INTERNATIONAL TRANSPORT ROUTE URL: https://middlecorridor. com/ru (дата звернення: 15.11.2021).

Нурмухамедов Р. З. Оптимизация работы портовой станции с паромной переправой путем применения математических методов. – Ташкент:ТашИИТ, 1975. – 80 с.

Нурмухамедов Р. З. Пути рациональной организации местной работы портовой станции и прилегающего к ней участка // Сборник трудов / ТашИИТ. – 1975. – Вып. 119. – С. 3-12.

Нурмухамедов Р. З. Расчет числа путей в предпаромном парке с учетом суточной неравномерности прибытия вагонов, отправляемых паромами // Сборник трудов / МИИТ. – 1975. – Вып. 497. – С. 96-98.

Нурмухамедов Р. З., Маисова Г.А. Расчет пропускной способности паромных переправ и исследование процесса накопления вагонов, отправляемых паромами // Сборник трудов / ТашИИТ. – Ташкент, 1976. – Вып. 132. – С. 34-41.

Мокейчев Е. Ю. Разработка схем и методов расчета железнодорожных устройств морских паромных переправ: Автореф. дис. на соиск. ученой степ. к.т.н. – M., 1988. – 23 с.

Симонян С. А. Взаимодействие предпаромной станции и паромного комплекса (на примере паромной переправы Клайпеда (СССР) - Мукран (ГДР)): Автореф. дис. на соиск. ученой степ, к.т.н. – М., 1989. – 24 с.

Helmke Bjorn Verbindung mit politischer Sprengkraft // DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg.– 2006. – № 140. – 20 с.

Fahre Sassnitz-Baltijsk eroffnet neue Wege // DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg., 2007. – Sonderbeil. 17 Nov. Osteuropa. – 11 с.

Eisenbahnfahre nach Georgien // DVZ: Dtsch. Logist.-Ztg. – 2007. – № 46. – С. 14.

Казымбетова И. Х. Типовая модель железнодорожных паромных перевозок / Казымбетова И. Х., Петухов B. C., Яровицкий Н. В. // Вопросы исследования транспортных систем / ИК АН УССР. – Киев. – 1976. – С. 48-57

Куликова В. А. Координация работы железнодорожного и водного транспорта в условиях функционирования паромных переправ. Автореф. дис. на соиск. ученой степ. к.т.н. – М., 1984. – 23 с.

Кособокова Е. Н. О моделировании работы станции обслуживания паромной переправы // Изв. Петербург. ун-та путей сообщ. – 2005. – № 1. – С. 11-17.

Международная паромная переправа Ильичевск-Варна: А. Е. Суколенов, Э. Захариев, И. Г. Гутин и др.; Под ред. А. Е. Суколенова. – М.: Транспорт, 1989. – 103 с.

Бобровский, В. И. Совершенствование методики выбора рациональной технологии формирования многогруппного состава / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012. – Вип. 131. – С. 162–171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті