РОЗРОБКА МЕТОДУ ОЦІНКИ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГАРАЖІВ РОЗМОРОЖУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247879

Ключові слова:

транспортна система, пропускна спроможність, гаражі розморожування, коефіцієнт резерву, промислове підприємство, динамічні фактори, розвантажувальний комплекс, вагони зовнішньої мережі, вантажна станція

Анотація

Мета. Метою роботи є розробка методу оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства. Методи дослідження. В процесі дослідження використані методи аналізу і логіки, для оцінки науково-технічних публікацій, які стосуються розробки та розрахунків пропускної спроможності технічних пристроїв вантажних станцій і розвантажувальних комплексів. Результати. У роботі розроблено метод оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства. Розроблений метод базується на зіставленні наявної і потрібної пропускної спроможності гаражів розморожування великих розвантажувальних комплексів промислових підприємств. При проведенні досліджень обґрунтована потрібність введення в модель коефіцієнту резерву пропускної спроможності гаражів розморожування у зв’язку з впливом динамічних факторів. Наукова новизна полягає у розробці методу оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства. Практична значимість. Розроблений методу оцінки пропускної спроможності дозволяє оптимально, комплексно синхронізувати роботу гаражів розморожування та розвантажувального комплексу з переробних спроможностей і таким чином підвищити ефективність управління роботою транспортної системи промислового підприємства.

Посилання

Парунакян В. Э. Моделирование процесса переработки грузопотока в модулях логистической цепи / В. Э. Парунакян // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2005. – №15. – С. 183-185.

Парунакян В. Э. Методика оценки и анализа пропускной способности технических устройств грузовой станции металлургического предприятия / В. Э. Парунакян, В. А. Бойко, Аксенов М. Л. // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2012. – № 23. – С. 143-150.

Баландюк Г. С. Технология работы железнодорожного транспорта металлургических заводов / Г. С. Баландюк, Я. М. Куртуков. – М.: Металлургия, 1985. – 256 с.

Бойко В. А. Метод оценки перерабатывающей способности технических устройств грузовой станции с учетом динамики ее работы / В. А. Бойко, Ю. В. Гусев // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2009. – № 19. – С. 261 - 266.

Бойко В. А. Повышение эффективности работы грузовой станции металлургического комбината, принимающей массовое сырьё: дис. … канд. техн. наук: 05.22.12 / В. А. Бойко; ПГТУ. – Мариуполь, 2013. – 178 с.

Сизова Е. И. Повышение эффективности работы транспортно-грузового комплекса аглофабрики металлургического комбината по выгрузке массового сырья: дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Е. И. Сизова. – Киев, 2015. – 174 с.

Турпак С. М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С. М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 1. – С. 51 - 56.

Турпак С. М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С. М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 3. – С. 262 - 268.

Подрядчиков М. С. Новые подходы к проектированию припортовых станций / М. С. Подрядчиков, М. С. Примаков, В. В. Панова, А. Н. Иванков // Железнодорожный транспорт. – 2006. - № 1. – С. 29-31.

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період / В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2019. – № 21. – С. 224 – 237.

Парунакян В. Э. Исследование процесса обработки вагонопотока с сырьем грузовой станции металлургического завода в переходные периоды / В. Э. Парунакян, Ю. В. Гусев, В. Г. Гонтовой // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2001. – № 11. – С. 285 - 289.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті