ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ СОРТУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • О. В. ДЕМ'ЯНЧУК
  • А. С. БАБАРИКІНА

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/247878

Ключові слова:

сортувальна гірка, вагонний уповільнювач, потрібна потужність, гальмівні засоби, енергоефективність, енергоефективні проектні рішення, економічний ефект

Анотація

Мета. Удосконалення підходів і методів розрахунку та проектування енергоефективних сортувальних гірок залізничних станцій з урахуванням механізації їх гальмівних позицій на основі застосування сучасних вагонних сповільнювачів, у т.ч. енергоефективних конструкцій. Методика. Дослідження виконувалося з використанням методів теорії гіркових розрахунків у поєднанні з інструментами математичної статистики та теорії ймовірностей. Оцінка можливого економічного ефекту здійснювалася з урахуванням техніко-економічних розрахунків за критерієм наведеної економії річних витрат. Результати. Виконано оцінку прогнозованої величини швидкості руху ОХБ при вході на гальмівні позиції при розрахунку їхньої потреби. Запропоновано адаптивний підхід до розрахунку необхідної потужності 1-ї та 2-ї гальмівних позицій на спускній частині сортувальних гірок. Виконано перевірку умови технологічної надійності та «живучості» системи регулювання швидкостей руху відчепів при скочуванні з сортувальної гірки з урахуванням дії ймовірнісних факторів. Визначено економічний ефект при зниженні потреби у вагонних сповільнювачах для гальмівних позицій гірок, а також показники енергоефективності роботи сортувальних комплексів. Практична значимість. Отримані важливі наукові та практичні результати з обґрунтування скорочення енергоємності та підвищення енергоефективності роботи сортувальних станцій можуть бути використані як для розробки проектів нових, так і для обстеження параметрів існуючих сортувальних комплексів, у тому числі і з немеханізованими гірками.

Посилання

Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм. – М., 2001. – 255 с.

Проектирование сортировочных станций с автоматизированными горочными комплексами : учеб.-метод. пособие для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы»/В.Я. Негрей; М-во трансп. и коммуникаций РБ, БелГУТ – Гомель, 2015. – 235 с.

Сортировочные станции: учеб. пособие / М. Н. Луговцов – М-во образования Респ. Беларусь, Гомель – БелГУТ, 2009 – 248 с.

Правдин Н. В., Дыканюк М. Л., Негрей В. Я. Прогнозирование грузовых потоков. М. : Транспорт, 1987. 247 с.

Исследование эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и структурными подразделениями Белорусской железной дороги с разработкой стратегии повышения энергетической эффективности Белорусской железной дороги на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года [Текст] : отчет о НИР (2 этап) :/ БелГУТ ; рук. В.М. Овчинников. – Гомель, 2020. – 142 с.

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты): учеб. пособие/В. Я. Негрей [и др.]; под ред. В. Я. Негрей; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2018. – 625 с.

Негрей, В.Я. Обоснование уровня технического оснащения и оптимизация параметров конструкции сортировочных комплексов железнодорожных станций / В.Я. Негрей, С.А Пожидаев, Е.А. Филатов // Транспортные системы и технологии перевозок : сб. науч. Работ ДНУЖТа им. ак. В. Лазаряна. – Д.; Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железн. транс. им. В. Лазаряна, 2014. – Вып. 8 – С. 110-119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті