DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24461

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЮ ВИБОРУ ЧЕРГОВОСТІ РОЗПУСКУ СОСТАВІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО СОРТУВАННЯ ВАГОНОПОТОКІВ

О. О. Бардась

Анотація


У роботі завдання вибору черговості розпуску составів розглядається як один із засобів попереднього сортування вагонопотоків. У роботі представлено удосконалений критерій вибору черговості розпуску составів на сортувальних гірках. Новий критерій заснований на показнику якості структури поїздів свого формування та враховує багатоетапну процедуру переробки вагонопотоків на сортувальних станціях, за рахунок чого з’являється можливість виконувати поступове укрупнення відчепів на станціях їх переформування


Ключові слова


вибір черговості розпуску, попереднє сортування вагонопотоків, довжина відчепу

Повний текст:

PDF

Посилання


Сотников, Е. А. Эксплуатационная работа на

железных дорогах мира [Текст] / Е. А. Сотников,

И. Н. Шапкин // Железнодорожный транспорт. –

– №1. – С. 72-77.

Сотников, Е. А. Эксплуатационная работа на

железных дорогах мира [Текст] / Е. А. Сотников,

И. Н. Шапкин // Железнодорожный транспорт. –

– №2. – С. 72-77.

Сортировочные станции и эффективность пе-

ревозок [Текст] // Железные дороги мира. – 1999. –

№ 2. – С. 8-12.

Аветикян, М. А. Эффективность интенсифика-

ции формирования сквозных поездов с использова-

нием двух путей накопления на сортировочных стан-

циях [Текст] / М. А. Аветикян // Совершенствование

технологии перевозок и увеличение пропускной спо-

собности железных дорог: межвуз. сб. науч. труд.

Моск. ин-т. инж. тр-та. – 1983. – Вып. 736. – С. 19-21.

Журавель, В. В. Точність гальмування, кіль-

кість вагонів у відчепі та показники роботи сорту-

вальної гірки [Текст] / В. В. Журавель // Вісник

Дніпетр. нац. ун-ту зал. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна. –

– Вип. 28. – С.133-136.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.