DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24460

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НОРМУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ГАЛЬМОВИХ БАШМАКІВ НА СТАНЦІЙНИХ КОЛІЯХ

D. Kozachenko, O. Pasichnyy

Анотація


Мета. Стаття присвячена оцінці ефективності вдосконаленої методики нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу на станційних коліях, яка була запропонована в результаті попередніх досліджень. Методи дослідження. У дослідженні використовується імітаційне моделювання роботи станції для розрахунку простоїв рухомого складу на коліях станцій. Методика техніко-економічного порівняння варіантів використовується для оцінки ефективності вдосконалення методики нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу. Результати. Визначено економічний ефект від запровадження нової методики нормування закріплення рухомого складу. Було виявлено, що впровадження більш досконалої методики нормування закріплення рухомого складу призведе до істотної економії експлуатаційних витрат залізниці. Наукова новизна. Удосконалена методика нормування кількості гальмових башмаків для закріплення рухомого складу на станційних коліях запропонована вперше, тому техніко-економічна оцінка її ефективності також виконана вперше для залізниць України. Практична значимість. Результати цьо-
го дослідження показують, що використання удосконаленої методики розрахунку кількості башмаків для закріплення рухомого складу призведе до економії експлуатаційних витрат залізниць за рахунок зменшення простоїв рухомого складу на станціях.


Ключові слова


закріплення рухомого складу; гальмові башмаки; безпека руху; економічна ефективність; експлуатаційні витрати

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Козаченко, Д. М. Удосконалення норм

закріплення рухомого складу на станційних

коліях [Текст] / Д. М. Козаченко, О. М.

Пасічний, Є. В. Іващенко // Зб. наук. праць

ДонІЗТ, Вип. 34. – Донецьк, 2013. – pp. 119-125

[In Ukrainian: Kozachenko, D. & Pasichnyy, O. &

Ivaschenko, E. Improving standards for fixing rolling stock on the station tracks. Proc. of Donetsk

National Institute of Railway Transport]

Технологічний процес роботи станції Ни-

жньодніпровськ-Вузол Придніпровської заліз-

ниці [Текст]. – Д., 2011. – 317 p. [In Ukrainian:

The technological process of work of Nizhnedneprovsk-Uzel station of Pridniprovska railway.

Dnipropetrovsk: Pridniprovska railway publ.]

Типовий технологічний процес роботи

сортувальної станції [Текст]. ЦД-0017: Затв.

наказом Укрзалізниці № 324-Ц від 23.12.1998 р.

– К., 1998. – 243 p. [In Ukrainian: The Typical

technological process of work of marshalling yard.

Kyiv: Ukrzaliznytsya publ.]

Об утверждении методики определения

эффективности для ОАО "РЖД" отправительс-

кой маршрутизации и ставок договорной платы

за формирование прямих отправительских ма-

ршрутов на путях общего пользования и поряд-

ка организации прямих отправительских марш-

рутов [Текст]// Распоряжение ОАО «РЖД» от

07.2007 № 1379р. [In Russian: On approval of

the methodology for determining the effectiveness

of JSC "Russian Railways" routing-share rates and

contractual fees for the formation of a direct route

to the consignor's public ways and ways of consignor's direct routes. Moscow: JSC “Russian

Railways” publ.]

Козаченко, Д. М. Програмний комплекс

для імітаційного моделювання роботи залізни-

чних станцій на основі добового плану-графіку

[Текст] / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Г.

Коробйова // Залізн. трансп. України. – 2008. –

№ 4. – с. 18-20. [In Ukrainian: Kozachenko, D. &

Vernigora, R. & Korobyova, R. Software for simulation modeling of railway stations work based on

a plan-schedule. The Railway Transport of

Ukraine].

Lin, E., Cheng, C. Yardsim: A Rail Yard

Simulation Framework and its Implementation in a

Major Railroad in the U. S. [Electronic source].

Available at: http://informssim.org/wsc09papers/244.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.