DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24456

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУ ГІРКОВОЇ ГОРЛОВИНИ З УРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛІННОБАЗНОГО РУХЛИВОГО СКЛАДУ

С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов, Е. Н. Иванов

Анотація


У роботі розглядаються проблеми автоматизованого розрахунку і проектування горочних горловини сортувальних парків залізничних станцій. Із застосуванням математичного пакету «Maple» і САПР «AUTOCAD» виконаний розрахунок параметрів гіркової горловини сортувального парку, об'єднуючого 42
колії. У горловині розміщуються три гальмівні позиції з можливістю укладання пятізвенних вагонних сповільнювачів. У запроектованій горловині забезпечується безпечна взаємодія дліннобазного рухливого складу, що практично неможливо реалізувати в існуючих умовах


Ключові слова


автоматизоване проектування; гіркова горловина; безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила и нормы проектирования сортирово-

чных устройств на железных дорогах Союза СССР.

– М.: Транспорт, 1992. – 104 с.

Бобровский, В. И. Совершенствование конс-

трукции плана путевого развития горочных горло-

вин [Текст] /В. И. Бобровский, А. И. Колесник, А. С.

Дорош // Транспортные системы и технология пере-

возок : Сб. науч. тр. Днепропетр. нац. ун-та ж. д. тр-

та им. ак. В. Лазаряна. – Д.: ДНУЖТ, 2011. – Вып. 1.

– С. 27 – 33.

Сортировочные станции [Текст] : уч. пособие /

М. Н. Луговцов [и др.]. – Гомель: БелГУТ, 2009. –

с

Луговцов, М. Н. Проектирование сортировоч-

ных горок [Текст] : пособие / М. Н. Луговцов, В. Я.

Негрей. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005. – 170 с.

Бобровский, В. И. Анализ и оценка конструк-

ции плана путевого развития горочных горловин

[Текст] / В. И. Бобровский, А. И. Колесник, А. С.

Дорош // Транспортные системы и технология пере-

возок : Сб. науч. тр. Днепропетр. нац. ун-та ж. д. тр-

та им. ак. В. Лазаряна. – Д.: ДНУЖТ, 2012. – Вып. 3.

– С. 22 – 26.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.