DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24452

СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Р. Г. Коробйова, О. О. Осипенкова, Н. В. Руденко

Анотація


В статті наведено аналіз роботи залізничного транспорту України в 2012 році. Розглянуто можливості залізниці для введення нових послуг, спрямованих на якісне забезпечення додаткових потреб пасажирів. Визначенні перспективи розвитку структурних підрозділів вокзалів при їх введенні, що дозолить удосконалити організацію пасажирських перевезень.


Ключові слова


пасажирські перевезення; послуги; електронні квитки; квиткові каси

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/

Николашин, В. М. Сервис на транспорте

[Текст] : уч. пособие / [В. М. Николашин, Н. А. Зу-

дилин, А. С. Синицына и др.] под ред. В. М. Нико-

лашина. – М.: Академия. – 2008. – 272 с.

Осика, Л. М. Удосконалення технології робо-

ти пасажирської технічної станції на базі сервісу

пасажирських перевезень [Текст] / Л. М. Осика, Є.

С. Альошинський // Залізничний транспорт України.

– 2011. – №12 – С.56-59.

Минченкова, Л. М. Управление конкуренто-

способностью предприятий пассажирского транс-

порта (на примере пассажирских перевозок в поез-

дах дальнего следования) [Текст] : автореф. дис. …

канд. техн. наук: 08.00.05 / Л. М. Минченкова. – М. :

ГУУ, 2011. – 23 с.

Перепелюк, А. В. Основы маркетинга на желе-

знодорожном транспорте

Нормативи чисельності касирів квиткових пі-

дприємств залізничного транспорту [Текст] / затв.:

наказом Укрзалізниці від 11.05.1999 № 136-Ц. /

Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2010. – 24 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.