DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24451

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко

Анотація


Метою статті є удосконалення організації перевезень зернових вантажів в Україні. На основі статистичного аналізу визначені тенденції розвитку ринку перевезень зернових вантажів. Встановлено, що залізничний транспорт здійснює перевезення зернових вантажів в умовах критичного зносу основних засобів та підвищення конкуренції зі сторони інших видів транспорту. Зниження логістичних витрат на перевезення зерна може бути досягнуто за рахунок побудови системи вузлових елеваторів та маршрутизації залізничних перевезень між ними та морськими портами. Розглянуто також можливість перевезення зернових вантажів у контейнерах із застосуванням бімодальних технологій


Ключові слова


перевезення зернових; маршрутна відправка; бімодальні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт державної служби статистики України

[Електрон. ресурс] – Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Программа «Зерно України – 2015» [Текст]. –

К.: ДІА, 2011. – 48 с.

Рыбчинский, Р. Основные тенденции зерново-

го и масличного рынков Украины во второй поло-

вине сезона - 2011/12 [Текст] / Р. Рыбчинский. – К.:

«АПК-Информ», 2012. – 27 с.

Державна підтримка українського експорту

[Електрон. ресурс] – Режим доступу:

http://ukrexport.gov.ua.

Довгенко, Я. О. Статистичний аналіз динаміки

споживання зерна та забезпечення попиту [Текст] /

Я. О. Довгенко // Наукові праці КНТУ. Економічні

науки. – 2010. – № 17. – С. 10-16.

Инфраструктурное обеспечение экспорта

насыпных сельскохозяйственных грузов в Украине

[Електрон. ресурс] – Режим доступу:

http://minagro.gov.ua/system/files/Инфраструктурное

обеспечение експорта с.х. грузов в Украине.pdf

Производство зерна в Украине, сопутствую-

щая инфраструктура экспорта зерна: среднесрочная

перспектива развития [Електрон. ресурс] – Режим

доступу: http://cfts.org.ua

Мямлин, С. В. Проблемы и перспективы пере-

возки зерновых грузов железнодорожным транспор-

том в Украине [Текст] / С. В. Мямлин, Д. М. Коза-

ченко, Р. В. Вернигора // Залізничний транспорт

України. – 2013. – № 2(99). – С. 32-34.

Украина: как можно решить проблемы с

транспортировкой урожая [Електрон. ресурс].

– Режим доступу: http://www.ukr.net/news/

ukraina_kak_mozhno_reshit_problemy_s_transportirov

koj_urozhaja-23377290-1.html

Програма оновлення локомотивного парку

залізниць України на 2012-2016 роки [Електрон.

ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

/laws/show/840-2011-п

Study of Railroad Rates: 1985-2007 [Virtual Resource] / Surface Transportation Board. Office of Economics, Environmental Analysis & Administration Section of Economics, 2009 – Mode of access:

http://www.stb.dot.gov/stb/industry/1985-2007Railroad

RateStudy.pdf

Kenkel, P. An Economic Analysis Of Unit-Train

Facility Investment [Virtual Resource] / Р. Kenkel, S.

Henneberry, Н. N. Agustini // Selected Paper prepared

for presentation at the Southern Agricultural Economics

Association Annual Meeting, Tulsa, Oklahoma, February 14-18, 2004 – Mode of access:

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/34748/1/sp04ke0

pdf

Пшінько, О. М. Можливості впровадження

бімодальних технологій перевезень контейнерів на

транспортному ринку України [Текст] / О. М. Пші-

нько, С. В. Мямлін, Р. Г. Коробйова та ін. // Залізни-

чний транспорт України. – 2009. – № 5. – С.20-22.

Terminal anywhere solutiоn [Virtual Resource] /

Mode of access: www.railrunner.com
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.