DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24450

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК І ПАРАМЕТРІВ ВАГОНОПОТОКІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕРОБЦІ НА НИХ

В. В. Журавель, І. Л. Журавель, В. М. Мірча

Анотація


Виконано аналіз показників роботи сортувальних гірок і параметрів вагонопотоків, які підлягають переробці на них


Ключові слова


сортувальна гірка; показники роботи; параметри вагонопотоків

Повний текст:

PDF

Посилання


Правила технічної експлуатації залізниць

України [Текст]. – К.: Транспорт України, 2005. –

с.

Анализ функционирования системы автомати-

зированного управления (КГМ-РИИЖТ) на Южной

горке горки станций Батайск [Текст]: отчет о науч.-

исслед. работе № 21/І/48.05 / ДИИТ. – Д.: ДИИТ,

– 95 с.

Сравнительная оценка систем регулирования

скорости движения и осаживания вагонов на сорти-

ровочных путях [Текст]: отчет о науч.-исслед. рабо-

те № 01.01.53.8 / ВНИИЖТ. – М.: ВНИИЖТ, 1992. –

с.

Щеглов, П. П. Проблема безопасности при ро-

спуске с сортировочных горок вагонов с легковосп-

ламеняющимися жидкостями [Текст] / П. П. Щег-

лов, В. И. Жолобов, Т. И. Ложникова // Вестн.

ВНИИЖТ. – 2005. – № 6. – С. 36–39.

Березовий, М. І. Підвищення ефективності ро-

боти залізничних станцій шляхом удосконалення

спеціалізації сортувальних колій [Текст]: дис.

…канд. техн. наук: 05.22.20 / Березовий Микола

Іванович. – Д., 2010. – 198 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.