DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24447

АНАЛІЗ ДИСПРОПОРЦІЇ В БЕЗПЕЧНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

А. Г. Волковская, П. А. Яновский

Анотація


Розміщення економіки по економічних районах держави має свої особливості, які залежать від багатьох факторів, таких як розміщення населення і трудових ресурсів, розміщення природних ресурсів, а також виробництва та сфери обслуговування. Проведений аналіз динаміки вантажних перевезень відображає галузеву спеціалізацію економічних районів України.


Ключові слова


транспорт; економічний район; об'єм вантажу; спеціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бочарников, В. П. Основы моделирования и

решения экспертно-аналитических задач [Текст] /

В. П. Бочарников, С. В. Свешников. – К.: Эльга-

Ника центр, 2002. – 296 с.

Единая транспортная система [Текст] / В. Г.

Галабурда, В. А. Персианов, А. А. Тимошин и др. –

М.: Транспорт, 2001. – 303с.

Довідник експедитора [Текст] : в 2-х кн. / За

ред. Д. В. Зеркалова. – Кн. 1. – К.: Основа, 2002. –

с.

Довідник експедитора [Текст] : у 2-х кн. / За

ред. Д. В. Зеркалова. – Кн. 2. – К.: Основа, 2003. –

с.

Резер, С. М. Логистика экспедирования грузо-

вых перевозок [Текст] / С. М. Резер. – М.:

РАНВИНИТИ, 2003. – 472 с.

Управління залізничним транспортом [Текст] :

у 4-х кн. / За ред. Д. В. Зеркалова. – Кн. 2. Переве-

зення. Тарифи. – К.: Основа, 2004. – 280 с.

Конкурентоспроможність регіонів України:

методологія і практика [Текст] / за ред. Л. Г. Чер-

нюк. – К.: РВПС України НАН України, 2009. –

с
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.