DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24445

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ МАРШРУТІВ З ТРУБНОЇ ЗАГОТОВКОЮ

Р. В. Вернигора, М. І. Березовий, А. М. Шепета

Анотація


Наведено результати досліджень щодо розробки та аналізу технології роботи одного з трубних заводів
України при організації вивантаження маршрутів з заготовкою. З використанням графоаналітичного методу визначено тривалість знаходження вагонів на під’їзній колії трубного завод


Ключові слова


вантажні перевезення; металургійний комплекс; під’їзна колія; вантажна операція; графічне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Зовнішня торгівля України товарами та послу-

гами у 2012 році. [Текст] : Статистичний зб. – К.:

ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. –

Т. 1. – 139 с.

Луханін, М. І. Аналіз системи взаємодії заліз-

ничного транспорту з підприємствами чорної мета-

лургії [Текст] / М. І. Луханін, В. Ф. Чеклов, С. А.

Агапов // Зб. наук. праць ДонІІЗТ. – Донецьк:

ДонІІЗТ. – 2006. – Вип. 6. – С. 4-13.

Транспорт і зв’язок України у 2012 році.

[Текст] : статистичний зб. – К.: ДП «Інформаційно-

аналітичне агентство», 2013. – 269 с.

Вернигора, Р. В. Проблемы функционирова-

ния железнодорожных подъездных путей Украины в

современных условиях [Текст]/ Р. В. Вернигора //

Восточно-Европ. журнал передовых технологий. –

– № 4/3 (58). – С. 64-68.

Андреева, Л. Чего стоим, кого ждем [Текст] /

Л. Андреева // Магістраль. – 2013. – № 23 (1809). –

С. 5.

Виробництво промислової продукції за вида-

ми в Україні у 2012 році. [Текст] : статистичний зб.

– Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». –

– 218 с.

Березовый, Н. И. Особенности работы подъ-

ездного пути «МЗ «Интерпайп Сталь» при отгрузке

готовой продукции на внешнюю сеть [Текст] / Н. И.

Березовый, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин //

Транспортні системи і технології перевезень : зб.

наук. праць ДНУЗТ. – Д.: ДНУЗТ, 2013. – Вип. 5. –

С. 12-16.

Грузовые железнодорожные вагоны [Текст] :

Альбом-справочник. // Freight Forwarding and Logistic. – 2012. – Ч. 3: Платформы. – 110 c.

Байдацкий, А. М. Организация перевозки труб-

ной заготовки между предприятиями корпорации

«ИНТЕРПАЙП» [Текст] / А. М. Байдацкий, А. М.

Шепета, П. С. Строков // Перспективы взаимодей-

ствия железных дорог и промышленных предприя-

тий. Тезисы междун. научн.-практ. конф. – Моршин.

– 2012. – С. 21-23.

Правила перевезень вантажів залізничним

транспортом України. [Текст] : у 2-х томах – К.: Ви-

давничий дім «САМ». – 2004. – Ч. 1. – 432 с.

Методичні вказівки з розрахунку норм часу на

маневрові роботи, які виконуються на залізничному

транспорті [Текст]. – К.: Укрзалізниця. – 2003. – 82 с.

О порядке производства маневровой работы

на внутризаводском железнодорожном транспорте

ООО «Интерпайп Никотьюб» [Текст] : Инструкция

по безопасности движения – Никополь: Интерпайп

Никотьюб. – 2004. – 32 с.

Пацюк, А. В. Совершенствование технологии

работы металлургического предприятия при обслу-

живании маршрутов с трубной заготовкой [Текст] /

А. В. Пацюк // Перспективы взаимодействия желез-

ных дорог и промышленных предприятий: Тез. 2-й

междун. научн.-практ. конф. – Кострина. – 2013. – С.

-81.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.