ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

А. Н. Валько, П. А. Яновский

Анотація


Міжнародний повітряний транспорт відіграє велику роль у розвитку політичних та економічних міжнародних відносин. Але не меншу роль він відіграє у внутрішньому зростанні країни, як показник стабільності, добробуту, зайнятості населення, імпульс для розвитку науково-промислового потенціалу країни, зокрема авіаційної промисловості. Саме тому регулювання ринку авіаційних перевезень на сьогоднішній день є однією з найбільш перспективних і керівних складових діяльності авіаційної галузі України. Проведений аналіз політики лібералізації авіаційних перевезень в рамках динаміки впровадження договору «відкрите небо» відображає складові забезпечення конкурентоспроможності українських авіаційних перевізників за умови входження до договір «відкрите небо»


Ключові слова


політика «відкритого неба»; low-cost перевізники; державне регулювання авіації; європейська інтеграція; злиття; конкурентоспроможність авіаційних підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьев, В. Г. Коммерческая эксплуатация

воздушных международных линий [Текст] / В. Г.

Афанасьев. – М.: Транспорт, 1987. – 255 с.

Бадрак, В. Україна береться за авіацію [Текст] /

В. Бадрак // Дзеркало тижня. – №16 (340), 2001. – 14 с.

Доб’я, О. Український авіаринок: перспектив-

ний, але вразливий [Текст] / Доб’я О., Поюн В. //

Дзеркало тижня. – №7 (535), 2005. – 14 с.

Заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій

Україна – ЄС [Електроний ресурс] : Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 р. № 117-

р. – Режим доступа: http://zakon.nau.ua

Звіт ізсучасного стану євроатлантичної інте-

грації [Текст] : Реліз Міністерства транспорту та

зв’язку України. – К., 2006. – 24 с.

Звіт «Результати співпраці між Україною та

ЄС». Дослідження Фундації соціально-правового

захисту населення [Текст]. – К.: «Сяйво», 2006. –

с.

Кому будет принадлежать «открытое небо»

[Електроний ресурс] – Режим доступа:

http://lenta.ru/articles/2005/03/28/aviamarket/.

Кокшаров, О. О. Гра на виліт [Текст] / О. О.

Кокшаров // Експерт. – № 15. – 2005. – 15 с.

Концепція розвитку транспортно-дорожнього

комплексу України на середньостроковий період та

до 2020 року. [Текст] : затв. рішенням Колегії

Мінтрансу від 23.10.2001 р.

Концепція розвитку цивільної авіації України.

[Електроний ресурс] – Режим доступа:

http://www.avia.gov.ua/

Повітряний кодекс України [Текст]. – К.: 1993.

– 36 с.

Про серйозні недоліки в роботі та невідклад-

ні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної

авіації [Електроний ресурс] : Постанова Кабінету

Міністрів України від 28.12.96 р. № 1587. – Режим

доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1587-96-

%D0%BF.

Поюн, В. Українська авіація – гра в пазли.

[Текст] / В. Поюн // Дзеркало тижня. – № 25 (553),

– 5 с.

Співробітництво України та ЄС у 2010 році у

галузі транспорту та зв'язку [Текст] : Реліз Міністер-

ства транспорту та зв’язку України. – К: – 2010. – 35 с.

Степанова, В. П. Зліт переможців. [Текст] /

В. П. Степанова // Профіль України. – № 52(67),

– 26 с.

Синицына Е., Леденев А., Кисиль Б. Украина

прекрывает «Открытое небо» [Электронный ресурс]

/ Е. Синицына, А. Леденев, Б. Кисиль // Режим до-

ступа: http://www.kommersant.ua.

Украина выходит в «Открытое небо» [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.MIGnews.com.ua.

IATA International Scheduled Services:

Financial & Operating Performance Summary for 1996-

, Brussel, mar. 2005.

Action plan for 2004-2009. Assosiation of

European Airlines, Brussel, feb. 2005.

Burnewicz, J. Sprzeczność w procesie

dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej

/ J. Burnewicz // referat na IX Międzynarodową

Konferencję„ Dostosowanie Polskiego Transportu Do

Unii Europejskiej”, UG, Sopot, maj 2002
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24444

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.