DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/24441

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕРОБНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ

М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Н. В. Руденко

Анотація


У статті розглянуті особливості технологічного процесу функціонування центральної збагачувальної фабрики. Встановлено основні причини зниження її переробної спроможності та запропоновано шляхи вирішення даної проблеми


Ключові слова


збагачувальна фабрика; переробна спроможність; вантажні операції

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція про порядок обслуговування і ор-

ганізацію руху на під’їзній колії ПАТ «ДПЕК Жовт-

нева ЦЗФ», що примикає до станції Родинська До-

нецької залізниці [Текст]. – 2012. – 34 с.

Удосконалення технологічного процесу робо-

ти ПАТ «ДПЕК Жовтнева ЦЗФ» по розвантаженню і

навантаженню вагонів. [Текст] : Звіт з науково-

дослідної роботи № 43.30.12.12 – ДНУЗТ. – 2012. –

с.

Правила перевезень вантажів залізничним

транспортом України [Текст] : у 2-х частинах. – К.

Видавничий дім «САМ». – 2004. – Ч. 1. – 432 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.