ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237770

Ключові слова:

складський комплекс, імітаційне моделювання, мережа Петрі, оснащення складського комплексу, QPNet

Анотація

Мета. В сучасних умовах задача удосконалення систем зберігання матеріальних запасів має значну наукову і практичну значимість. При цьому характер і ступінь впливу параметрів вхідного потоку вантажів на потрібне технічне оснащення складів з позицій логістики та системного підходу вивчені недостатньо. Відсутність остаточного рішення задачі щодо розробки універсальної методики визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів сформулювало мету дослідження, яка полягає у встановленні раціонального оснащення складського комплексу на основі імітаційного моделювання процесу його функціонування, що формалізований мережею Петрі. Методика. У роботі авторами представлена методика формалізації процесу функціонування транспортно-складського комплексу за допомогою мережі Петрі у середовищі QPNet. Представлена методика техніко-економічного порівняння варіантів оснащення складського комплексу, в основі якої лежить використання модифікованих приведених витрат. Результати. У роботі виконано огляд існуючих імітаційних моделей складських комплексів, визначені їх переваги та недоліки. На основі виконаного аналізу визначена імітаційна система для розробки моделі складського комплексу. У статті наведена універсальна методика визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів з використанням імітаційної моделі складу, технологічний процес роботи якого представлено мережею Петрі. З розробленою імітаційною моделлю складу виконана серія експериментів, що відрізняються експлуатаційними умовами функціонування, в результаті чого отримана сукупність техніко-експлуатаційних показників роботи складського комплексу. Отримані показники функціонування складу стали основою для визначення його раціонального технічного оснащення. Практична значимість представленої у роботі методики побудови універсальної моделі складського комплексу і техніко-економічної оцінки показників його функціонування дозволить більш точно визначати раціональну кількість технічних засобів і технічне оснащення при проектуванні нових або реконструкції існуючих транспортно-складських комплексів.

Посилання

Чеклов, В. Ф. Розробка моделі технології роботи універсального транспортно-складського комплексу в мережах Петрі / В. Ф. Чеклов, Н. О. Криштафович // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – № 3 (210) – 2014. – 284-288.

Ekren B. Y., Evans G. W., Heragu S. S., Usher J. S. Simulation-based performance improvement of a defense logistics warehouse // International Material Handling Research Colloquium (IMHRC). – 2012. – P. 1-10.

Ramirez Rios D. G., Ramirez Polo L. E., Castro Bolano L. J., Jimenez BarrosM. A., Manotas Romero L. P. RFID implementation and simulation-based system dynamics for optimizing warehousing strategies under multiple criteria // Tenth LACCEI Latin American and Caribbean Conference (LACCEI’2012), Megaprojects: Building infrastructure by fostering engineering collaboration, efficient and effective integration and innovative planning. – 2012. – P. 162-171.

Hajnal E., Kollar G. Optimization of food logistics by simulation technique // Hungarian journal of industrial chemistry Veszprem. – Vol. 33 (1-2). – 2005. – P. 105-111.

Molnar B. Planning of order picking processes using simulation and a genetic algorithm in multicriteria scheduling optimization // Proceedings 16th European Simulation Symposium. – 2004. – P. 1-6.

Коба, В. Быстродействующий эмулятор сетей Петри QPNet / В. Коба, Н. Кочетков Н. // III Студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2011», 2011.

Демченко, Є. Б. Дослідження параметрів залізничних станцій з використанням мереж Петрі / Є. Б. Демченко, В. В. Малашкін, І. Я. Сковрон // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, №3(87), Д.: ДНУЗТ – 2020. – С. 25-36. doi: https://doi.org/10.15802/stp2020/208551

Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. Москва: Дело. 2004. 888 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті