ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237646

Ключові слова:

автотранспортне підприємство, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, теорія графів

Анотація

Метою статті є дослідження інформаційних аспектів діяльності автотранспортного підприємства, побудова комунікаційної мережі всередині підприємства, яке прагне максимально повно задовольнити запити суспільства щодо перевезення вантажів і пасажирів. Методика. Дослідження виконано з використанням теорії графів ‒ одного із великих розділів дискретної математики, що широко застосовується в рішенні економічних і управлінських завдань. За допомогою цих методів знаходиться мінімальний шлях в інформаційній мережі. Результати. Від якості та своєчасності інформації, що надходить в прямому і зворотньому напрямках, залежить якість управління окремими об'єктами автотранспортної системи, а також можливість її узгодженого функціонування з метою максимально повного задоволення запитів суспільства з перевезення вантажів і пасажирів. В статті досліджено впровадження інформаційних технологій на транспорті, які використовуються на всіх етапах отримання, зберігання, обробки і передачі інформації, що повинні повною мірою забезпечувати своєчасність і високу якість інформаційної підтримки при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях автотранспортної системи. Загальні принципи побудови і функціонування автотранспортних систем аналізуються через призму реалізованих в них інформаційних процедур і виникаючих інформаційних потоків. Встановлено, що більша частина загального обсягу оброблюваної в компанії інформації може становити інформація, необхідна для управління і контролю логістичних операцій. Оскільки автотранспортна система є територіально-розподіленою, сучасний фахівець повинен володіти методами просторового аналізу, заснованими на геоінформаційних технологіях. Досліджено розбудову інформаційно-комунікаційної інфраструктури нової транспортної компанії, що планує займатись перевезенням вантажів автомобільним транспортом. Компанія буде надавати такі послуги, як перевезення вантажів, транспортно-експедиторські послуги, відслідковування вантажів, страхування вантажів, проведення розрахунків щодо постачання вантажів, розвантаження-завантаження вантажів. Для оптимального розміщення мережі компанії використано теорію графів. Побудовано найоптимальнішу комунікаційну мережу, що сполучає різні відділення компанії, а саме, відділ перевезень, канцелярію, бухгалтерію, планово-економічний відділ, юридичний відділ, механічний відділ, відділ комунікацій, відділ кадрів. Науковою новизною статті є використання метода побудови оптимальної комунікаційної мережі на автотранспортному підприємстві. Практичною значимістю роботи є те, що даний метод можна використати на будь-якому транспортному підприємстві, що починає свою діяльність, для побудови комунікаційних зв’язків між будь-якими відділеннями компанії. При цьому дані зв’язки будуть оптимальними.

Посилання

Застосування інформаційних систем (ІС) в організації роботи на прикладі транспортної компанії ТРАНС. [Електрон. ресурс] ‒ Режим доступу: https://trans-atlas.com.ua/ua/article/222.

Тимощук О. М. Інформаційно-логістичні системи в сучасних транспортних технологіях / О. М.Тимощук, О. В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2015. ‒ № 22. ‒ С. 79-82.

Якубович А.Н. Информационные технологии на автотранспорте. [Текст]: учеб. пособие, / А.Н. Якубович, Н.Г. Куфтинова, О.Б. Рогова. ‒ Москва: МАДИ, 2017. ‒ 252 с.

Закон України Про транспортно-експедиторську діяльність, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004. ‒ № 52, ст. 562. [Електрон. ресурс] ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text.

Закон України Про транспорт вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_transport.htm. [Електрон. ресурс] ‒ Режим доступу: https://kodeksy.com.ua/pro_transport.htm.

Про затвердження правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні від 14.10.1997, №. 363. [Електрон. ресурс] ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98.

Кузьменко І.М. Теорія графів, Київ [Текст]: навч. посіб. / І.М. Кузьменко. ‒ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. ‒ 71 с.

Роль ІТ у розвитку транспортної системи міста. Науковий блог. Національний Університет «Острозька академія». [Електрон. ресурс] ‒ Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2018/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%96%D1%82-%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%

Скукіс О.Є. Інформаційні технології та системи в транспортній логістиці. Теорія оптимальних рішень [Текст] / О. Є. Скукіс: Зб. наук. пр. ‒ 2016. ‒ № 16. ‒ С. 149-153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15

Номер

Розділ

Статті