АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА МАРГАНЕЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2021/237634

Ключові слова:

транспортна мережа, матриця кореспонденцій, топологічна схема, зупиночний пункт

Анотація

Мета. Аналіз проблеми якісного функціонування міської пасажирської транспортної системи м. Марганець з метою розробки пропозицій з поліпшення якості транспортного обслуговування населення. Методика Для визначення ємностей районів по відправленню і прибуттю пасажирів використовувався табличний метод. При розробці топологічної схеми використовувалася теорія графів. Для розрахунку матриці міжрайонних кореспонденцій була використана гравітаційна модель Результати. Виконано аналіз сучасного стану існуючої маршрутної транспортної мережі м. Марганець; розроблена топологічна схема міста; представлена характеристика діючих міських маршрутів; визначені ємності транспортних районів, розрахована матриця міжрайонних кореспонденцій; виконано оцінку діючої маршрутної мережі, сформована вихідна маршрутна мережа; визначені витрати часу на підхід до зупиночних пунктів. Наукова новизна. Виконане дослідження процесу перевезення пасажирів по транспортній мережі м. Марганець дозволить розробити пропозиції щодо вдосконалення пасажирської маршрутної мережі для підвищення якості транспортного обслуговування населення міста. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що розробка раціональної пасажирської маршрутної мережі дозволить поліпшити якість транспортного обслуговування населення м. Марганець, зменшити витрати часу пасажирів на підхід до зупиночних пунктів та підвищити якість обслуговування пасажирів.

Посилання

Simpson B. J. Urban public transport today / B. J. Simpson. - E&FN Spon, 2003. - 222 p.

Iles R. Public Transport in Developing Countries / R. Iles. - Elsevier, 2005. - 478 p.

Шпильовий І.Ф. Основні завдання вдосконалення роботи міського транспорту / І.Ф. Шпильовий // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. - 2003. - Вип. 16. - С. 304-307.

Peter White. Public Transport: Its Planning, Management and Operation / Peter White. - L. : Routledge, 2008. - 240 p.

Левковець П.Р. Основні напрямки вдосконалення пасажирських перевезень / П.Р. Левковець, М.М. Дмитрієв, І.Ф. Шпильовий // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. - 2002.

Андреев, К.П. Разработка мероприятий по оптимизации городской маршрутной сети / К.П. Андреев, В.В. Терентьев, И.Е. Агуреев // Грузовик. – М., 2017. – № 8 – С. 6-9.

Тлегенов Б.Н. Анализ методов оценки и показателей качества системы городского пассажирского транспорта / Б.Н. Тлегенов // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - Вып. 3. - С. 100-108.

Кузькін О.Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О.Ф. Кузькін. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29538/1/32.pdf

Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография. М.: Логос. 2013. 181с.

Логачов Є.Г. Теоретичні основи обробки і зберігання результатів обстеження пасажиропотоків на зупинках маршрутів міської пасажирської транспортної системи / Є.Г. Логачов // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту та експлуатації автомобілів. // Зб. наук. пр. НТУ та ТАУ. –2002. – Вип. 14. – С. 60–63.

Carrothers G. An historical review of the gravity and potential concepts of human interaction. J. American Instit. Planners. 1956. Vol. 22. P. 94-102

Швецов В.И. Алгоритмы распределения транспортных потоков. Автоматика и телемеханика. 2009. №10. С. 148-157

Горбачев П.Ф. Организация управления работой маршрутной системы города на основе оценки качества перевозок пассажиров / П.Ф. Горбачев, П.В. Лубяний, Д.С. Котенев // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. – 2007. – Вип. 2(5). – С. 23–27.

Дубровский В.В., Горбачев П.Ф. Определение вероятности выбора пассажиром пути следования // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Харків. 2001. №. 2. С. 7 – 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-15 — Оновлено 2021-08-16

Номер

Розділ

Статті