ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ТА ПРОВІЗНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СИРОВИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217417

Ключові слова:

гірничо-збагачувальний комбінат, залізнична інфраструктура, пропускна спроможність, провізна спроможність, графоаналітичний метод

Анотація

Мета. У сучасних умовах проблема підвищення ефективності роботи залізничного транспорту промислових підприємств є досить актуальною, і, в першу чергу, це відноситься до підприємств металургійної і гірничо-видобувної галузі, які є найбільшими одержувачами і відправниками вантажів залізницями України. У цьому зв’язку метою дослідження є розробка заходів щодо підвищення пропускної та провізної спроможності залізничної інфраструктури підприємства гірничо-видобувної галузі в умовах збільшення обсягів перевезення сировини. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту великого гірничо-збагачувального комбінату України виконано з використанням методів графоаналітичного моделювання. Результати. Колійний розвиток гірничо-збагачувального комбінату забезпечує доставку залізної руди з кар’єру до дробильно-збагачувальної фабрики. Комбінат представлено як систему транспортування сировини від пунктів навантаження до пункту вивантаження, в якій процес її споживання є рівномірним (вивантаження руди на коліях дробильної фабрики), а процес її поповнення – нерівномірним (навантаження руди на пунктах навантаження). Згладжування нерівномірності постачання сировини між пунктами навантаження та вивантаження забезпечує колійна ємність станції, що примикає до дробильної фабрики. Пропускна спроможність існуючої залізничної інфраструктури комбінату не забезпечує опанування розрахункових обсягів перевезення сировини. Аналіз результатів графічного моделювання роботи гірничо-збагачувального комбінату показав, що обмежувальними елементами є переробна спроможність дробильної фабрики та довгі перегони між пунктами навантаження і станцією примикання. Запропоновані організаційно-технічні рішення для збільшення пропускної спроможності залізничної інфраструктури гірничо-збагачувального комбінату. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при впровадженні рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів перевезення сировини.

Посилання

Мілецька, І. М. Дослідження показників вантажної роботи на місцях незагального користування в умовах підприємства Д [Текст] / І. М. Мілецька // Зб. наук. праць. УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 118. – С. 220-225.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу – http://www.ukrstat.gov.ua

Кулицький, С. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 15. – С. 41–62. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf

Полтавский ГОК готовит проект увеличения производства до 24 млн. т. [Електронний ресурс] // Режим доступу – https://gmk.center/news/poltavskij-gok-gotovit-proekt-uvelicheniya-proizvodstva-do-24-mln-t/

Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України [Текст], затверджена наказом Укрзалізниці від 14 березня 2001 р. № 143/Ц (ЦД-0036).

Березовый, Н. И. Теоретические основы определения пропускной способности однопутных участков [Текст] / Н. И. Березовый, А. М. Шепета, В. В. Малашкин // Транспортні системи та технології перевезень. – 2014. – №8. – С. 13-19. – DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/38078

Козаченко, Д. Н. Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования [Текст] / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – №4. – С. 55-60. – DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17128

Березовий, М. І. Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі [Текст] / М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Р. Г. Коробйова // Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – №4. – С. 9-12. – DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2012/17119

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), UIC – Capacity Leaflet 3 – Capacity calculations – Final draft ÖBB, 2004.

Методичні вказівки по нормуванню маневрової роботи [Текст] // Затв. нак. №0-72/ЦЗ – Київ – 2003 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті