ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ НА ПОРТОВОМУ ТЕРМІНАЛІ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217402

Ключові слова:

річковий транспорт, автомобільний транспорт, портовий термінал, імітаційне моделювання

Анотація

Метою дослідження є удосконалення технології взаємодії автомобільного та річкового транспорту на території порту. Об’єктом дослідження є процес взаємодії автомобільного та річкового транспорту на портовому терміналі; предметом дослідження – технологія обслуговування різних видів транспорту на території портового терміналу. Методика дослідження – імітаційне моделювання. Результатом дослідження є аналітична оцінка роботи внутрішнього водного транспорту з перевезення вантажів, яка свідчить про відсутність комплексного підходу щодо удосконалення взаємодії різних видів транспорту на території портового терміналу. Тому пропонується пошук раціональної технології на підставі методів імітаційного моделювання, яка дозволяє скоротити час невиробничих простоїв. Раціональна організація перевантаження з автомобільного на річковий транспорт та навпаки передбачає створення на вантажному терміналі такої системи регулювання руху, яка забезпечує збір і збереження оперативної інформації про місцезнаходження автомобілів на вантажних фронтах портового терміналу, стану навантажувально-розвантажувальних механізмів та дозволяє приймати рішення про їх використання і передачу команд водіям автомобілів з метою підвищення ефективності взаємодії автомобільного та річкового видів транспорту під час перевалки вантажів. Для оцінки запропонованої технології на основі імітаційного моделювання та методів теорії масового обслуговування розраховано час перевалки вантажу та простій автомобілів під розвантаженням. Визначення простою автомобілів при різних дисциплінах вибору вантажного фронту (випадковий або регульований режим) дало можливість обрати найбільш раціональну систему підведення автомобілів до вантажних фронтів портового терміналу. Очікувана економічна ефективність за рахунок скорочення часу перевалки вантажів з одного виду транспорту на інший становить 20,5 тис. EUR. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні регульованої технологій взаємодії автомобільного та річкового транспорту на території портового терміналу. При цьому формалізовано та на основі імітаційного моделювання вирішено завдання щодо визначення найбільш раціональної системи регулювання підведення автомобілів до вантажних фронтів портового терміналу, на яких відбувається перевантаження у річкові судна. Впровадження такої технології дозволяє скоротити простої транспортних одиниць та більш раціонально використовувати навантажувально-розвантажувальні механізми, і відповідно скоротити собівартість процесу перевантаження. Практична значимість: запропонована технологія може бути впроваджена у технологічні процеси великих річкових портових терміналів, на яких відбувається взаємодія різних видів транспорту. Результати моделювання рекомендовано використовувати працівникам диспетчерського апарату під час планування підведення автомобілів на причальні вантажні фронти.

Посилання

Внутрішні водні шляхи України. Оф. сайт Мін. інфрастр. Укр. Інформація про водний транспорт України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Ничипорук, А. О. Методические основы обеспечения качества и эффективности функционирования транспортно-логистических систем доставки грузов на внутреннем водном транспорте: дис. на соиск. уч. степ. д. т. н. по спец-ти 05.22.19 – Эксплуатация водного транспорта, судовождение / Е. С. Курбатова. – Ниж. Новгород: Волжский гос. универ. водного транспорта, 2017. – 395 с.

Курбатова, Е. С. Организационно-экономические предпосылки и условия эффективного использования речного транспорта в системе транспортных коммуникаций России: дис. на соиск. уч. степ. к. эк. н. по спец. 08.00.05 / Е. С. Курбатова – Москва : Гос. универ. управления, 2019. – 144 с.

Мельник, О. В. Економіко-математична модель генерування оперативних альтернатив обробки вантажу в порту / О.В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 106-109.

Кравченко, В. Г. Економіко-математична модель змішаного транспортного терміналу / В. Г. Кравченко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2003. – № 1. – С. 159-161.

Від Горішніх Плавнів і далі. Стан річкового транспорту в Україні. Інфографіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/txts/read/68935/Vid_Gorishnih_ Plavniv_i_dali_Stan_richkovogo

Окороков, А. М., Вернигора, Р. В., Цупров, П. С. Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи використання / А. М. Окороков, Р. В. Вернигора, П. С. Цупров // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 62-68.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Річкова інформаційна служба водних шляхів України. Офіційний сайт [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://ukrris.com.ua/index.php

Транспорт України-2019. Статистичний збірник – Київ: Державна служба статистики. – 2020. – 115 с.

Проблемы и возможности транспортного баланса Украины. Обзор команди BakerTilly [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://bakertilly.ua/ru/news/id43042

Бобровский, В. И. Функциональное моделирование железнодорожных станций: монография / В. И. Бобровский, Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, В.В. Малашкин –Днепропетровск: ДНУЗТ, 2015. – 269 с.

Кузьменко, А. І., Трофімов, О. В. Удосконалення транспортно-логістичних процесів обслуговування вантажопотоків на території річкового порту / А. І. Кузьменко, О. В. Трофімов // Системи та технології. – 2018. –№ 1 (56). – С. 89-114.

Річкова інформаційна служба водних шляхів України. Дніпровський річковий порт. [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://ukrris.com.ua/hydraulics/ports/item.php?ID=568

Вернигора, Р.В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте/ Р.В. Вернигора, Н.И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/3 (56). – с. 62-67.

Вернигора, Р. В. Основи дослідження операцій: приклади та задачі. Навчальний посібник для ВНЗ/ Р. В. Вернигора, Д. М. Козаченко, В. В. Малашкін – Дніпро: Вид-во ДНУЗТ, 2015. – 277 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті