ОЦІНКА НА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІЙ ОСНОВІ ЯКОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОГО ПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217401

Ключові слова:

оцінка, критерії, багатокритеріальність, транспортно-технологічна система, морський порт, якість

Анотація

Анотація. В статті розглянуто проблему оцінки на багатокритеріальній основі якості роботи елементів транспортно-технологічної системи морського порту.

Спосіб оцінки показників роботи транспортно-технологічної системи морського порту побудований на формуванні і порівнянні масиву даних обумовлених показників економічної, екологічної, соціальної, функціональної та інших видів ефективностей даної системи.

Управління міжнародною транспортною системою, якою є транспортно-технологічна система морського порту, несе в собі вельми складний економетричний характер з логістичними принципами «компромісність, невтручання, якість, ризики» та інші. Більш спрощеною є оцінка якості на багатокритеріальній основі з використанням людино-машинних процедур, що актуально для оцінки роботи транспортно-технологічної системи морського порту в сучасних умовах дерегуляції. Це є характерним для роботи морських портів.

Людино-машинна процедура передбачає використання двох можливостей: перша – достовірно необхідні і точні дані, що отримані від осіб, які приймають рішення; друга – розробка алгоритму і програми, що дозволяють прискорити розрахунки необхідних оціночних даних з встановлення оцінки витрат з якості робіт в транспортно-технологічній системі морського порту.

Особливу увагу при використанні апарату людино-машинних процедур з розрахунку оцінки якості на багатокритеріальній основі, заслуговує вибір вагових критеріїв з оцінкою «важливості» відхилень витрат з якості роботи конкретного елемента від показників в практиці роботи окремих елементів транспортно-технологічної системи морського порту.

Якість робіт елементів транспортно-технологічній системі морського порту слід оцінювати на багатокритеріальній основі по затратах на досягнення значення відповідного оціночного показника ефективності в залежності від вартості вантажу.

Складено блок-схему алгоритму для прискорення розрахунків необхідних оціночних даних з встановлення оцінки витрат з якості робіт в транспортно-технологічній системі морського порту, за якою визначаються коефіцієнти вагомості витрат при оцінці робіт окремих її елементів.

Таким чином, розроблений метод дозволяє оцінити на багатокритеріальній основі обсяг витрат, ефективність і якість роботи будь-якого елемента транспортно-технологічної системи морського порту в невизначених умовах, особливо при дерегуляції перевезень вантажів, а також намітити і розробити конкретні заходи для поліпшування оціночних показників даної системи.

Посилання

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) // Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – Національний стандарт України. Видання офіційне. – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Петров С. И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учеб. пособие [Текст] / С. И. Петров. – Омск: ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 2012. – 154 с.

Берестовой А. М. Синтез процессов и объектов в материальных потоках транспорта затвердевающих жидкостей. [Текст] / Дис. докт. техн. наук. Мариуполь, ПГТУ. – 2002. – 528 с.

Зинченко С. Г. Контроллинг эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции перевозки грузов и наличия суброгацийного оборудования [Текст] / С. Г. Зинченко. – Мариуполь: ООО «ППНС», 2017. – 159 с. – ISBN 978-617-7413-45-4.

Салимова Т. А. Управление качеством: учебник. по специальности «Менеджмент организации» [Текст] / Т. А. Салимова. – 5-е изд., стер. – М.: «Омега-Л», 2011. – 416 с.

Мишин В. М. Управление качеством: Учебное пособие для ВУЗов. [Текст] / В. М. Мишин. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2000. – 303 с.

Зинченко С. Г. Моделирование на многокритериальной основе оценки факторов, обеспечивающих эффективную работу транспортных объектов морского порта [Текст] / С. Г. Зинченко, О. А. Хлестова, Л. Ф. Хлопецкая // Вісник ПДТУ. Технічні науки Маріуполь. Вип. 37, 2018. – С. 209-216.

Наврозова Ю. А. Экономические основы управления качеством продукции морских торговых портов Украины: дисс. … кандидата экон. наук: 08.07.04: защищена 21.06.2005. [Текст] // Одесса, ОНМУ. –2005 – 216 с.

Зінченко С. Г. Оцінка витрат на якість в сучасних умовах [Текст] / С. Г. Зінченко // Наукові праці МАУП (екон. науки), 2018. – Вип. 2 (56). – К.: МАУП, С. 66-76.

Парфеньева И. Е., Андина Ю. С. Оценка качества деятельности организации методом самооценки // Сборник статей по мат. ХХХII научно-практической конференции [Текст] / Технические науки – от теории к практике. – Новосибирск: СибАК, – № 3 (28), 2014. – С. 132-139.

Хлестова О. А. Повышение эффективности транспортно-технологической схемы доменного производства: дис. канд. наук: 05.22.12: защищена 27.04.15: утв.12.05.15 [Текст] / О. А. Хлестова. – Днепропетровск, 2015. – 172 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті