ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСТАВКИ ЗБІРНИХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217400

Ключові слова:

автомобільний транспорт, дрібнопартійні вантажі, підвищення ефективності доставки, задача комівояжера, обслуговування кінцевих споживачів

Анотація

Мета. Дослідження загальноприйнятої системи організації транспортного обслуговування автотранспортним підприємством, удосконалення технології планування перевезень та оптимізація процесу доставки збірних вантажів від місць їх консолідації до кінцевих споживачів (підприємств, складів, торгових точок, пошти та ін.). Методика. При формулюванні задачі дослідження важливим є врахування максимальної кількості найбільш впливових факторів: обсяги перевезених партій вантажів; географічне розташування місць консолідації та завантаження вантажів, а також кінцевих споживачів; тип і вантажопідйомність рухомого складу; терміни доставки вантажів; особливі умови виконання вантажно-розвантажувальних робіт тощо. Задача визначення оптимального маршруту вирішувалась як задача комівояжера з використанням методів комбінаторної оптимізації, логістики та одного із евристичних методів. Результати. У даній статті були виконані дослідження різних методів планування маршруту руху автомобіля при доставці збірних вантажів до кінцевих споживачів. В результаті були отримані рекомендації щодо вибору методу планування маршрутів доставки вказаних вантажів у тій чи іншій ситуації. Практична значимість. Незважаючи на те, що дрібнопартійні перевезення становлять незначну частку від загальної транспортної роботи, однак транспортні витрати на них сягають третини всіх витрат. У зв’язку з цим, раціональне вирішення питання маршрутизації є необхідним для ефективного управління перевізним процесом та скорочення витрат енергетичних ресурсів при виконанні транспортної роботи з обслуговування кінцевих споживачів. Це дозволить знизити собівартість перевезення вантажу та покращити економічні показники роботи автотранспортного підприємства в цілому.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. http://www.ukrstat.gov.ua/

Погрібняк О. М. Сучасні умови та особливості правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом України / О. М. Погрібняк, А. С. Дорош, Є. Б. Демченко // Транспортні системи і технології перевезень : збір. наук. пр. Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 83–92.

Дудар Т. Г., Волошин Р. В. Основи логістики: навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин – К.: Центр учбової літератури, 2012 – 176 с.

Вельможин А. В. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов / А. В. Вельможин – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с.

Никоноров В. М. Математические методы решения задачи маршрутизации мелкопартионных перевозок / В. М. Никоноров // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2011 – № 6 – С. 222-226.

Ширяев, С. А. Особенности функционирования системы доставки грузов в торговую сеть автомобильным транспортом: монография / С. А. Ширяев, С. А. Кащеев; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 160 с.

Robertson B. Route optimization is the better way to bigger profits / B. Robertson // Motortruck. – 1984. – №5. – С. 27 – 28.

Просов С. Н. Маршрутизация грузовых автомобильных перевозок: дис. канд. техн. наук / С. Н. Просов // МАДИ-ТУ – 2002. – C. 77 – 92.

Домке Э. Р. Методы оптимизации маршрутных схем развозки грузов автомобильным транспортом: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Э. Р. Домке, С. А. Жесткова. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 164 с.

Литтл Дж. Алгоритм решения задачи коммивояжера / Дж. Литтл и др. // Экономика и математические методы. – 1965. – №1. – C. 94 – 107.

Atkinson A., Epstein M. Measure for measure: Realizing the power of the balanced score card // A. Atkinson, M. Epstein // CMA Management. – 2000 – №1 – С. 101-103.

Ніколаєнко Д. В. Аналіз методів вирішення завдань доставки дрібнопартійних вантажів / Д. В. Ніколаєнко // Вісник ХНУ. – 2013 – № 3, Том 1. – С. 195-197.

Gutin G., Yeo A., Zverovich A. Traveling salesman should not be greedy: domination analysis of greedy-type heuristics for the TSP / G. Gutin, A. Yeo, A. Zverovich – Discrete Applied Mathematics – 2002 – С. 81-86.

Ефанов А. В., Зырянова Н. И. Экономика автотранспортного предприятия: учеб. пособие / А. В. Ефанов, Н. И. Зырянова – Екатеринбург, ГОУ ВПО, 2006 – 218 с.

Босняк М. Г. Вантажні перевезення: Навчальний посібник для вузів / М. Г. Босняк – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті