ПОЛІПШЕННЯ УМОВ РОЗДІЛЕННЯ ВІДЧЕПІВ НА СТРІЛКАХ ГІРОК СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/217385

Ключові слова:

сортувальна гірка, відчеп, розділова стрілка, гальмівна позиція

Анотація

Метою роботи є поліпшення умов розділення відчепів на стрілках гірок середньої потужності в результаті вдосконалення конструкції їх гіркової горловини. Методика. Дослідження конструкції гіркової горловини були виконані на основі імітаційного моделювання процесу скочування розрахункової групи відчепів на гірці середньої потужності з використанням ітераційного методу оптимізації режимів гальмування відчепів. Результати. Встановлено, що на сортувальних гірках середньої потужності в гіркових горловинах з однією гальмівною позицією на спускний частини гірки доцільним є подовження стрілочної зони, розташованої за гальмівною позицією. Це дозволить збільшити інтервали між відчепами на розділових стрілках і за рахунок цього підвищити якість інтервального регулювання швидкості відчепів при розформування составів. Наукова новизна. Вперше були встановлені залежності інтервалів між відчепами на розділових стрілках пучків колій гірки від величини подовження її стрілочної зони, розташованої за гальмівною позицією на спускний частини гірки. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для удосконалення конструкції гірок і підвищення ефективності сортувального процесу на гірках середньої потужності.

Посилання

Огар О. М. Напрямки удосконалення конструкцій гіркових горловин сортувальних пристроїв з позиції ресурсозбереження [Текст] /О. М. Огар, О. В. Розсоха // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 5/2 (29). – С. 45-49.

Огар О. М. Аналіз і особливості конструкції гіркових горловин вітчизняних сортувальних пристроїв [Текст] / О. М. Огар, О. В. Розсоха, С. М. Светличний // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2007. – Вип. 85. – С. 57-64.

Розсоха, О. В. Напрямки удосконалення конструкцій гіркових горловин сортувальних пристроїв з позиції ресурсозбереження [Текст] / О. В. Розсоха, О. М. Огар // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2007. – № 5/2(29). – С. 54-58.

Пожидаев С.А., Филатов Е.А., Иванов Е. Н. Автоматизированное проектирование плана горочной горловины с учётом обеспечения безопасного взаимодействия длиннобазного подвижного состава // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 6 – Д.: ДНУЗТ, 2013. – С. 82-85.

Колесник, А. И. Оптимизація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності [Текст] /А. І. Колесник. // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 8 – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С. 74-79.

Бобровский В.И., Колесник А.И., Дорош А.С. Совершенствование конструкции плана путевого развития горочных горловин [Текст] // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 1 – Д.: ДІІТ, 2011.– С. 27-33.

Колесник А. І. Удосконалення конструкції плану горловин сортувальних гірок технічних станцій [Текст] // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 10 – Д.: ДНУЗТ, 2015. – С. 64-69.

Бобровский В.И. Исследование влияния режимов торможения отцепов на условия их разделения на стрелках [Текст] / В.И.Бобровский, Д.Н.Козаченко, Т.В. Болвановская // Залізничний транспорт України №3, 2011, С. 3-6.

Кудряшов А.В. Дослідження впливу різних факторів на величину інтервалів на розділових стрілках [Текст] /А. В. Кудряшов // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 5 – Д.: ДНУЗТ, 2013. – С. 37-40.

Козаченко Д.Н. Ефективні режими гальмування відчепів на сортувальних гірках [Текст] / Д.Н.Козаченко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 2 – Д.: ДНУЗТ, 2011. – С. 55-59.

Бобровский В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава [Текст] / В.И. Бобровский, А.С. Дорош // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Вип. 1(43) – Д.: ДНУЗТ, 2013. – с. 104-112.

Бобровский В.И. Имитационное моделирование процесса `расформирования многогруппних составов на двусторонней горке малой мощности [Текст] / В.И. Бобровский, И.Я. Сковрон, А.С. Дорош, Е.Б. Демченко, В. В. Малашкин, Т.В. Болвановская // Транспортні системи та технології перевезень. – 2018. – №15. – С. 19-26. – doi: 10.15802/tstt2018/150194.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Номер

Розділ

Статті