ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208706

Ключові слова:

транспортні технології, транспортно-логістичні комплекси, контейнерні потоки

Анотація

У статті розглянуті актуальні питання розвитку транспортно-логістичної інфраструктури на основі впровадження сучасних технологій переробки вантажопотоку в морських портах. Метою цієї статті є розробка технічних пропозицій для впровадження в роботу з перевалки контейнерів на транспортно-логістичному комплексі «ТІС». Результати. В роботі проводилися розрахунки з урахуванням поточних показників роботи контейнерного терміналу «ТІС». За основу були взяті добові показники переробки контейнерів. Розрахунки проводилися при обліку всієї задіяної техніки з відповідними належними технічними перервами в роботі, які відбуваються в реальному часі. Виходячи з цього, отримані результати мають достатньо високу достовірність і дозволили встановити наскільки можна збільшити обсяги переробки контейнерів після проведення модернізації терміналу. До наукової новизни слід віднести впровадження комплексу заходів з модернізації технологічних схем та технічного обладнання, що включають: запровадження структурованого розподілу виконання вантажно-розвантажувальних операцій, реконструкція залізничних транспортних гілок для забезпечення прямого перевантаження контейнерів із суден. Практична значимість полягає в тому, що запровадження запропонованих заходів дозволило терміналу «ТІС» впевнено вийти на перше місце серед портів України за обсягами переробки вантажопотоку. Запропонована модель допускає узагальнення для удосконалення ефективності роботи інших портових транспортно-логістичних центрів. 

Посилання

Кухарчик О. Г. Ринок мультимодальних перевезень регіону та стратегія його розвитку: дис. на здобуття вчен. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.05. «розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» / О. Г. Кухарчик. – Херсон, 2019.

Дрожжин О. Л. Організація роботи суден-контейнеровозів на фідерних лініях: дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01. «транспортні системи» / О. Л. Дрожжин. – Одеса, 2019.

Орда О. О. Формування стратегій організації інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань на принципах кооперації учасників: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01. «транспортні системи» / О. О. Орда. – Харків, 2019.

Поспєлов А. М. Оптимізація техніко-технологічних параметрів системи контейнерних перевезень на залізниці: автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.08. «управління процесами перевезень» / А. М. Поспєлов. - Єкатеринбург, 2009.

Кузьменко А. І. Удосконалення транспортно-логістичних процесів обслуговування вантажопотоків на території річкового порту / А. І. Кузьменко, О. В. Трофімов // Системи та технології. - 2018. - № 1. - с. 89–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ujrn/vamsutn_2018_1_9.

Кущенко Є. С. Акт про впровадження в практичну діяльність підприємства «ТІС» результатів науково-дослідної роботи від 20 листопада 2017 року, затверджений директором ТОВ «ТІС-Контейнерний Термінал».

Морські порти України торік збільшили перевалку контейнерів майже на 19% - АМПУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2624001-morski-porti-ukraini-torik-zbilsili-perevalku-kontejneriv-majze-na-19-ampu.html

Порти України: підсумки 2019-го і перспективи на 2020-й // Aqua Marine. - 2020. - № 13. - С. 30-32.

Кузьменко А. І., Разгонов С. А., Кущенко Є. С., Підвищення ефективності роботи транспортної системи України за рахунок розвитку контейнерних перевезень [текст]: матеріали 79 міжнародної наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпро, 16-17 травня 2019. - Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті