ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208704

Ключові слова:

міжнародні перевезення, транспортні коридори, груповий поїзд, транзит

Анотація

Мета. Метою дослідження є оцінка можливості застосування групових поїздів для виконання перевезень в межах міжнародних транспортних коридорів. В статті розглядається можливість підведення вагонів з експортними вантажами до технічних станцій, на яких відбувається формування поїздів, що відправляються по міжнародним транспортним коридорам на умовах твердого графіку руху поїздів. Методика. Аналіз динаміки зміни обсягів та структури вантажних перевезень виконано за допомогою математичного аналізу та статистики. Дослідження ефективності використання групових поїздів виконано за допомогою імітаційного моделювання. Для досліджень було використано модель роботи технічної станції, яка розроблена автором раніше. Результати. Виконано теоретичні дослідження можливості застосування групових поїздів для забезпечення своєчасної доставки транзитних вантажів у межах міжнародних транспортних коридорів. Результати досліджень показали, що їх застосування забезпечує зниження тривалості простою вагонів на технічних станціях та своєчасне формування составів для відправлення їх за твердими нитками графіку. Даний ефект досягається без додаткових капітальних вкладень. Наукова новизна. Отримані результати роботи дозволяють обґрунтувати ефективність використання групових поїздів при організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні та дотриманні строків перевезень транзитних вантажів. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що впровадження її результатів дозволить, при значних коливаннях обсягів перевезень транзитних вантажів, забезпечити стабільність відправки поїздів за твердими нитками графіку та гарантувати дотримання строків доставки. Впровадження запропонованих змін можливе для технічних станцій та не потребує значних організаційних та експлуатаційних витрат.

Посилання

Альтернативи транспортної складової [Електронний ресурс] / Проблеми реалізації та перспективам ефективного використання транзитного потенціалу України. – Режим доступу: http://bo0k.net/ index.php?bid=3190&chapter=1&p=achapter.

Оцінювання транзитних можливостей України в світовому економічному просторі [Електронний ресурс] / К.В. Петренко, К.С. Мініч //Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2017. - № 14. - С. 112-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_19.

Комчатних, О.В. Транзитний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / О.В. Комчатних, Н.О. Редько // Науковий журнал. – 2016 - № 3 – с.148-153.

Прейгер, Д.К. Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв’язків між Європою та Азією [Текст] / Д.К. Прейгер, Я.І. Жаліло, О.В. Собкевич, О.Ю. Ємельянова // Економіка України. – 2012 – №4. – С. 47-59.]

Джулай С.В., к.е.н. Шаповал С.С. Одеський національний політехнічний університет [Електронний ресурс] / Джулай С. В. Транзитний потенціал України: сучасний стан та проблеми використання – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 21_NIEK_2007/Economics/24101.doc.htm.

Юрченко, С.А. Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития [Текст] / С. А. Юрченко, А. Е. Юрченко // Вісник Харків.нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – № 1086. – 2013. – С.44-48.

Мазуренко, О.О. Перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів України [Текст] / О.О. Мазуренко, А.В. Кудряшов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 58-61.]

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Звіт про результати дослідження ринку перевезення вантажів залізничним транспортом за 2017-2018 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=147166&schema=main&f.

Веприцький, Р.С. Аналіз та оцінка обсягів транзитних перевезень залізничним транспортом України. [Текст] / Р. С. Веприцький, Г. Д. Ейтутіс, С. В. Артем’єва // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - № 62– С. 53-63.

Болвановська, Т.В. Дослідження динаміки зміни обсягів перевезення вантажів залізничним та морським транспортом у міжнародному сполученні. [Текст] / Т. В. Болвановська, С. В. Боричева, Ю. М. Германюк // Зб. наук. праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – 2019. - № 18– С. 16-22.

Окороков, А.М. Підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту за рахунок розвитку транспортних коридорів [Текст] / А.М. Окороков, І.Л. Журавель, В.В. Журавель, А.В. Журавель, О.Г. Федоряка // Транспортні системи та технології перевезень. – 2018. – Вип. 15. – С. 66-71.

Панченко, О. Умови ефективного використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту [Текст] / О. Панченко, С. Журман // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – №3 (19). – С. 147-156.

Мироненко, В.К. Концептуальні положення впровадження залізничного швидкісного сполучення порти Одеси – Західний кордон України [Текст] / В.К. Мироненко, Б.І. Торопов // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології» – 2017. – Вип. 30. – С. 280-285.

Лючков, Д.С. Проблемы, связанные с пропуском и обслуживанием транзитного вагонопотока по международным транспортным коридорам Украины (обзор по грузовым перевозкам) [Текст] / Д.С. Лючков, Ю.А. Борзенкова // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип. 135. – С. 31-37.

Мазуренко, О.О. Імітаційна модель роботи залізничного напрямку для дослідження варіантів організації вантажних вагонопотоків в оперативних умовах [Текст] / О.О. Мазуренко, А.В. Кудряшов // Збірник наукових праць ДНУЗТу «Транспортні системи та технології перевезень» – 2012. – Випуск 3. – С. 50-55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Як цитувати

МАЗУРЕНКО, О. О., КУДРЯШОВ, А. В., & ЛЕБІДЬ, В. В. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ. Транспортні системи та технології перевезень, (19), 83. https://doi.org/10.15802/tstt2020/208704

Номер

Розділ

Статті