МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИМІСЬКИХ ЗОН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208701

Ключові слова:

транспортна послуга, транспортне обслуговування, якість, ефективність, приміське сполучення

Анотація

Статтю присвячено проблемам удосконалення методики аналізу ефективності та якості надання транспортних послуг пасажирам на приміських автобусних маршрутах відповідно до сучасних вимог системи управління. Мета дослідження полягає в тому, щоб надати практичні рекомендації автотранспортним підприємствам, дотримуючись яких вони могло б покращити рівень надаваних послуг для паса-жирів приміських автобусних маршрутів, а також надання структурованого підходу, який дозволить транспортним організаціям об’єктивно та обґрунтовано реагувати на запити про нові потреби в перевезеннях пасажирів. В роботі досліджено особливості діяльності пасажирських автотранспортних підприємств та організації перевезень пасажирів у приміському сполученні, що враховано при розробці методики аналізу ефективності основної діяльності та якості обслуговування пасажирів. Для всебічної оцінки кількісних та якісних показників транспортного обслуговування запропоновано методику аналізу ефективності надання транспортних послуг. Згідно з вимогами системи якості пасажирського обслуговування, до неї висовуються певні вимоги, пов’язані з розумінням всіх процесів персоналом, правильним застосуванням, забезпеченням необхідними ресурсами, задоволенням запитів і очікувань пасажирів, впливом на навколишнє середовище і потреби суспільства та запобігання негативних ситуацій, а не їх ліквідації після виникнення. Як результат, такий підхід дозволяє відображати рівень транспортного обслуговування одночасно як через призму ефективності роботи підприємства, так і якості надання транспортних послуг. Отже, результати дослідження несуть в собі практичну значимість при застосування такої методики в практичній діяльності автотранспортних підприємств, що дозволить отримувати необхідну інформацію для управління в сучасних умовах господарювання.

Посилання

Гудков В. А. Качество пассажирских перевозок: возможность исследования методами социологии: учеб. пособие / В. А. Гудков, М. М. Бочкарева, Н. В. Дулина, Н. А. Овчар; ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – С. 12-16.

Аболонин С. М. Конкурентоспособность транспортных услуг / С. М. Аболонин. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 172 с.

Кужель В. П. Оцінка рівня якості пасажирських перевезень з позиції пасажира / В. П. Кужель, А. П. Іщенко // Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». – Кіровоград: КНТУ, 2013. – С. 179 – 180.

Гудков В. А. Пассажирские автомобильные перевозки / В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Вельможин. – Москва: Горячая линия – телеком, 2006. – 448 с.

Любимов И. И. Показатели спроса на услуги городского пассажирского транспорта / И. И. Любимов // Вестник ОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2009_9/25.pdf.

Артынов А. П., Дмитриев Н. У. Пригородные пассажирские перевозки. – М.: Транспорт, 1985. – 161 с.

Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом / С. Л. Голованенко, И. Г. Крамаренко, В. В. Перфильев, В. Г. Сословский // Под общ. ред. С. Л. Голованенко. – К.: Техника, 1981. С. – 103-117.

Галушко В. Г. Вероятно-статистические методы на авторанспорте // Издательское объединение «Вища школа», 1976, с. 232.3.

Доля В. К. Влияние параметров поездки пассажиров на конкурентоспособность городского пассажирского транспорта / В. К Доля // Исследование проблем транспортных систем. – Харьков: ХГАДТУ, 1996.

Воробьева И. Б. Логистический подход к организации перевозки пассажиров в мегаполисе / И. Б. Воробьева // Транспорт Российской Федерации, 2006. – № 7. – С. 38–40.

CEN, European Committee for Standardization. (2002). Transportation – Logistics and services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement (EN 13816: 2002). Brussels: Author [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204%3A110%3A0%3A%3A%3A%3AFSP_PROJECT%2CFSP_ORG_ID%3A15341%2C6301&cs=18FE10A71F5CAEA8B1BED737846DA8B81

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті