РОЗРОБКА МЕТОДУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МАТЕРІАЛОРУХУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЦТВА І ТРАНСПОРТУ В МЕТАЛУРГІЙНИХ ПЕРЕДІЛАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208700

Ключові слова:

процес матеріалоруху підприємства, виробничо-транспортна система, вагони зовнішнього парку, ваго-ни заводського парку, динаміка виробництва, фазова трансформація, вантажопереробка

Анотація

Мета. На даному етапі функціонування металургійних підприємств найважливішим питанням стає створення дієвого механізму управління, що забезпечує на всіх ланках процесу матеріалоруху високу ефективність взаємодії виробництва і транспорту. Для вирішення проблеми необхідний перехід від управління залізничними перевезеннями до логістичного управління процесом матеріалоруху підприємств, яке забезпечує оптимізацію потокового процесу і скорочення загальної тривалості переробки вагонопотоків у ВТС. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення питання та основних наукових публікацій щодо стану та шляхів підвищення ефективності взаємодії виробництва і транспорту на металургійних підприємствах; методологія виробничого менеджменту для дослідження  потокових процесів фазової трансформації у виробничих переділах. Результати. В роботі встановлені характерні особливості процесу матеріалоруху розглянутих підприємств: поточність, поетапний рух предмета праці, його фазова трансформація (вагонопотік-вантажопотік-вагонопотік) при взаємодії виробництва і транспорту, а також наявність функціональних циклів, що забезпечують випуск продукції в заданому обсязі і у встановлені терміни , що дозволяє розглядати його як багатосерійне виробництво. Крім того, визначено дві основні структурні схеми вантажопереробки матеріального потоку та ідентифіковані їх показники взаємодії виробництва і транспорту. На основі проведених досліджень розроблено метод оптимізації тривалості процесу вантажопереробки і витрат ресурсів в процесі фазової трансформації транспортно-вантажних комплексів, що забезпечує логістичне управління розглянутих процесів. Наукова новизна полягає у розробці загального методу моделювання тривалості фазової трансформації матеріалоруху у транспортно-вантажних комплексах металургійних підприємств. Практична значимість. Представлені теоретичні положення можуть бути використані для формування єдиної математичної моделі інтелектуальної системи управління процесом матеріалоруху металургійних підприємств.

Посилання

Смехов А.А. Введение в логистику. М.: Транспорт, 1993. 112 c.

Смехов А.А. Основы транспортной логистики: Учеб. для вузов. М.: Транспорт, 1995. 197 c.

Козлов П.А. Теоретические основы, организационные формы, методы оптимизации гибкой технологии транспортного обслуживания заводов черной металлургии / Дисс. на соискание уч. степени д-ра техн. наук: 05.22.12.: М., – 1988. – 350 с.

Трофимов С.В. Научно-методические основы функционирования и развития промышленных транспортных систем / Дисс. на соискание уч. степени д-ра техн. наук: 05.22.12.: М., – 2004. – 245 с.

Парунакян В.Э. Состояние и пути повышения эффективности системы управления процессом материалодвижения металлургических предприятий // Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 4-15.

Парунакян В.Э. Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий / В.Э.Парунакян, А.В.Маслак// Вестник Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. – Луганск, 2017, № 3 (233) – с. 125-131.

Парунакян В.Э. Методология повышения эффективности управления процессом материалодвижения металлургических предприятий на основе логистических принципов // Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2017. – Вип. 49. – Т. 1. – С. 73-97.

Lu D. J. Kanban: Just-in-time at Toyota: management begins at the workplace. Cambridge, Mass.: Productivity Press. 1989.

Основы логистики: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Щербакова. – СПб.: Питер, 2009 – 432 с.

Сизова Е.И. Повышение эффективности работы транспортно-грузового комплекса аглофабрики металлургического комбината по выгрузке массового сырья: дис. … канд. техн. наук. Киев, 2015 – 168 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті