ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208699

Ключові слова:

спеціалізовані автотранспортні засоби, металургійне підприємство, транспортне обслуговування, класифікація

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання систематизації і класифікації спеціалізованих автотранспортних засобів для транспортного обслуговування металургійних підприємств які підлягають реконструкції за сучасними вимогами, а також для міні-заводів. Метою статті є рішення питань з класифікації спеціалізованого автотранспорту для транспортного обслуговування металургійних підприємств. Для досягнення поставленої мети треба вирішити наступні завдання: проаналізувати типаж, конструктивні особливості і експлуатаційно-технічні параметри спеціалізованих автотранспортних засобів різних моделей, систематизувати отриману інформацію і визначити основні класифікаційні ознаки. Методика. В ході дослідження застосовано методи наукового пошуку, інтелектуального і статистичного аналізу даних, теорії класифікацій. Результати. В основу розробки класифікації прийняті наступні класифікаційні ознаки: вид вантажу, призначення, тип кузова (вантажної платформи), склад спеціалізованих автотранспортних засобів, конструктивні особливості несучих систем, наявність і вид спеціального обладнання, вантажопідйомність, повна маса або інші масові параметри, колісна формула, кількість осей, спосіб зміни напрямку руху, габаритні розміри машин. Відповідно до вище перерахованих ознак визначено класифікаційні параметри. До наукової новизни слід віднести те, що вперше запропоновано класифікацію спеціалізованих автотранспортних засобів для транспортного обслуговування металургійних підприємств. В основу рішення наукової задачі прийнята оптимізаційна модель знаходження такого показника функціонування парку спеціалізованих автотранспортних засобів, у якого критерієм ефективності є мінімум витрат. Виконано початковий етап дослідження з визначення раціональних сфер застосування спеціалізованих автотранспортних засобів на металургійних підприємствах, які підлягають реконструкції за сучасними вимогами. Практична значимість полягає в тому, що детальна класифікація в ув'язці з умовами експлуатації дозволяє визначати раціональні сфери застосування спеціалізованих автотранспортних засобів і істотно знизити транспортні витрати

Посилання

Лебедев, Г. Е. Автослябовоз на металлургическом заводе [Текст] / Г. Е. Лебедев, В. А. Мироненко, А.Ф. Примак // Промышленный транспорт. – 1978. – № 9. – С. 16-17.

Технические средства транспорта в металлургии [Текст] / А. С. Хоружий, В. И. Тиверовский, Г. Д. Заберин и др. М.: Металлургия, 1980. – 336 с.

Генеральный план и транспорт промышленных предприятий [Текст]: Учеб. для ВУЗов. / В. М. Акулиничев, А. С. Гельман, В. И. Тиверовский и др. М.: Стройиздат, 1990. – 303 с.

Парунакян, В. Э. Транспорт в производственном процессе предприятий [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. Э. Парунакян, А. В. Маслак, Е. И. Сизова. – Мариуполь, издательство «Рената». 2011. – 170 с.

Рытов, Ю. И. Современные решения генеральных планов и транспорта металлургических заводов [Текст] / Ю. И. Рытов. – М.: Металлургиздат, 2007. – 210 с.

Состав основных металлургических заводов зарубежныхстран [Текст]: Обзорн. информ. инстр. Черметинформация, – М.: 1980. – 112 с.

Жилінков, О. О. Проектування транспортних систем промислових підприємств [Текст]: навч. посіб. / О. О. Жилінков. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 288 с.

Высоцкий, М. С. Специализированный подвижной состав [Текст] / М. С. Высоцкий, А. И. Гришкевич. Минск: Выш. шк., I989. – 240 с.

Бурков, М. С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта [Текст]: Учебник для студентов ВУЗов / М. С. Бурков. 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Транспорт, 1979. – 296 с.

Гладов, Г. И. Специальные транспортные средства: Теория [Текст]: Учебник для вузов / Г. И. Гладов, A. M. Петренко – М.: Академкнига, 2006. – 215 с.

Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили [Текст] / под ред. Б.В. Кисуленко. – М.: ИПЦ «Финпол», 2004,  667 с.

Краткий автомобильный справочник. Специальные и специализированные автотранспортные средства в трех ч. Часть I: Фургоны, самосвалы, платформы тягачи специальные, прицепы-роспуски России н СНГ [Текст]: Справ. изд.: в 5. т. Т.4. / М. И. Грифф, И. А. Венгеров, В. С. Олитский и др.  М.: Автополис-плюс, 2004. – 448 с.

Чеботаев, А. А. Специализированные автотранспортные средства: выбор и эффективность применения [Текст] / А. А. Чеботаев. М.: Транспорт, 1988. – 159 с.

Специализированный автомобильный подвижной состав: Справочник [Текст] / К. В. Рыбаков, В. Е. Бычков, И. Я. Шарнин и др. М.: Транспорт, 1982. – 175 с.

Современные грузовые автотранспортные средства. Справочник [Текст] / Пойченко В. В., Кондрашов П. В., Потемкин С. В. и др., — М.: агентство Доринформсервис, 2004. – 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті