ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХОДОВОГО ОПРОРУ ВІДЧЕПІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208696

Ключові слова:

ходовий опір, відчеп, сортувальна гірка, вирішальна функція, оптимальна оцінка

Анотація

Мета. Підвищення точності визначення ходового опору відчепів є важливою умовою ефективності роботи автоматизованих сортувальних гірок. В цій статті розглядаються можливості такого удосконалення на базі методів теорії статистичних рішень. Методика. У відповідність до методу статистичних рішень ідентифікація параметрів об'єкта може виконуватись за результатами спільного використання оцінок, що базуються на вимірах і на апріорно відомих статистичних даних. На автоматизованих гірках визначення ходового опору відчепів реалізується на підставі вимірювання на контрольній ділянці. У той же час за результатами досліджень відомі середні значення ходового опору відчепів, зокрема, з урахуванням їх вагової категорії. Завдання полягає в знаходженні оптимального по заданому критерію співвідношення для зіставлення цих двох оцінок. Результати. Отримано оптимальне за критерієм мінімуму ймовірності помилки розрахункове співвідношення (вирішальна функція) для визначення ходового опору відчепів на основі зіставлення його оцінки за результатами вимірювання та середнього значення ходового опору для відчепів даної вагової категорії. При цьому формула використовує параметри точності визначення ходового опору обома способами. На підставі виконаних розрахунків показана ефективність запропонованого рішення. Наукова новизна. Обґрунтовано застосування методу статистичних рішень до задачі ідентифікації ходових якостей відчепів і визначена оптимальна за критерієм мінімуму ймовірності помилок вирішальна функція для оцінювання ходового опору. Практична значимість. Запропоноване рішення дозволяє істотно підвищити точність ідентифікації ходового опору відчепів без додаткових витрат. Це є важливою передумовою підвищення ефективності автоматизованих сортувальних гірок.

Посилання

Сопротивление движению грузовых вагонов при скатывании с горок: Тр. ЦНИИ МПС / Под ред. Сотникова Е.А. М.: Транспорт, 1975. Вып. 545. 101 с.

Жуковицкий И.В. Методы идентификация ходового сопротивления отцепов на участках с переменным уклоном // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 1999. – № 3.

Павловский А.И. О погрешностях оценки ходовых свойств отцепов на измерительном участке. // Механизация и автоматизация сортировочного процесса на станциях. Сб. научн. тр. ДИИТа – Вып. 216/14. – Днепропетровск. – 1981.

Павловский А.И. Определение расчетных параметров сопротивления движению вагонов при скатывании с сортировочной горки / А.И. Павловский, Л.Б. Тишков, В.П. Шейкин // Развитие и механизация сортировочных устройств. – М: ВНИИ ж.д. трансп. – 1993. – С.79–88.

Ершов А.Ф., Михайлов О.А. Способ определения сопротивления движению отцепов на сортировочной горке. Патент РФ 2028238.

Экснер Йенс, Йобст Вильфрид, Хустер Марио. Способ определения ходовых свойств отцепов. Патент RU 2573149.

Козаченко, Д. Н. Исследование прицельного регулирования скорости скатывания отцепов в условиях неопределенности информации об их ходовых свойствах: [препринт] / Д. Н. Козаченко, Р. Г. Коробьева, О. И. Таранец // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/2 (42). – С. 45–50.

Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных автоматических систем. – М: Наука, 1966. – 624 с.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207 – 89. – М.: Транспорт, 1992. – 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті