НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СПАЛЬНИХ ПЛАЦКАРТНИХ ВАГОНІВ ПІДВИЩЕНОЇ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208673

Ключові слова:

спальний плацкартний вагон, критерії комфортабельності, компонувальна схема, рівень комфортабельності вагона

Анотація

Мета. Метою роботи являється дослідження напрямків створення перспективних конкурентоспроможних спальних плацкартних вагонів для забезпечення підвищення якості та комфортабельності перевезень пасажирів. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел і нормативних документів та на основі методів математичного аналізу основних технічних параметрів спальних плацкартних вагонів. Результати. У процесі виконання досліджень встановлено, що покращення якості та підвищення комфортабельності перевезень пасажирів у спальних плацкартних вагонах можливе за рахунок збільшення ширини вагонів до регламентованої габаритами 1-Т або 1-ВМ, тобто до 3,4 м, та проектування вагонів за новими компонувальними схемами, розробленими на основі застосування двох або одного тамбура, розміщеного в одному із кінців вагонів або у середній частині їх кузовів. Пропоновані компонувальні схеми передбачають збільшення ширини поздовжніх проходів по пасажирських приміщеннях, обладнання вагонів трьома санітарними приміщеннями та рівноцінними за розмірними параметрами спальними місцями. Компонувальна схема плацкартних вагонів з одним тамбуром, розміщеним у середній частині їх кузовів, забезпечує більш вищий рівень комфортабельності перевезень пасажирів за рахунок поділу пасажирських приміщень на дві окремі частини вмістимістю по 30 чол., що суттєво зменшує рівень шуму у кожній частині приміщень. Безпечність перевезень пасажирів у плацкартних вагонах, обладнаних одним тамбуром, забезпечується двома запасними виходами. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше, на основі вибраних критеріїв, запропоновані показники та їх математичні вирази для об’єктивного визначення рівнів комфортабельності спальних плацкартних вагонів. Практична значимість. Розроблені компонувальні схеми спальних плацкартних вагонів забезпечують суттєве підвищення рівнів їх комфортабельності за умов збереження загальної пасажировмістимості, покращення якості та безпечності перевезень пасажирів.

Посилання

Козаченко, Д. М. Проблеми розвитку пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні [Текст] / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, А. В. Рубець // Транспортні системи та технології перевезень. Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2016. – Вип. 12. – С. 45-50. doi : 10.15802/tstt2016/85883.

«Укрзалізниця» на межі розвалу: 92 % пасажирських вагонів скоро підуть на звалище [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://znaj.ua/

society/218197-ukrzaliznicya-na-mezhi-rozvalu-92-pasazhirskih-vagoniv-skoro-pidut-na-zvalishche.

Пассажирские вагоны локомотивной тяги. Альбом-справочник [Текст]: ПКБ ГУ вагонного хазяйства. –Москва: МПС РФ, 1993. – 89 с.

ПАТ «Крюковский вагоностроительный завод». Пассажирское вагоностроение. Каталог [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvsz.com/images/catalogs/tsn.pdf.

Тверской вагоностроительный завод. Модельный ряд выпускаемой продукции. Пассажирские вагоны. Каталог [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvz.ru/ catalog/passenger/

ДСТУ 4049-2001. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки. – Введ. вперше. – Київ: Держстандарт України, 2001. – 24 с.

СП 2.5.1198-03. Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Департамент здравоохранения. – Введ. 2003–06–03. – МПС РФ, 1998 г. – 46 с.

Альбом-справочник «Пассажирские вагоны». Москва: ОАО ФПК, 2011. – 161 с.

Leštinský, L. New methods of noise reduction in railway carriages [Текст] / L. Leštinský, P. Zvolenský // Transportation Research Procedia. 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport (TRANSCOM 2019), High Tatras, Novy Smokovec, Slovak Republic, May 29-31, 2019. – 2019. – № 40. рр. 778–783. doi : 10.1016/j.trpro.2019.07.110.

Colino M. Preserving Passenger Comfort Through RWI Analysis [Текст] / M. Colino, E. B. Rosenstein // Transportation Systems. ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, November 9–15, 2012, Houston, Texas, USA. – 2012. – № 11. – рр. 241-250. doi : 10.1115/IMECE2012-85669.

Королева, А. М. Анализ комфортабельности пассажирских вагонов и влияние ее на трудовую деятельность работников железнодорожного комплекса [Текст] / А. М. Королева, В. М. Пономарев, М. Ф. Вильк, О. С. Юдаева, В. Н. Филиппов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. – 2018. – Т. 7. – № 2 (42). – С. 50-53.

Войтків, С. В. Компонувальна схема перспективного пасажирського купейного спального вагона класу 1-СВ [Текст] / С. В. Войтків // Science, society, education: topical issues and development prospects. The 2nd International scientific and practical conference. Kharkiv, Ukraine, January 20-21. – 2020. С. 162-167.

Войтків, С. В. Методика оцінки рівня комфортабельності пасажирських купейних спальних вагонів [Текст] / С. В. Войтків // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2020. – № 1 (85). – С. 44-55. doi : 10.15802/stp2020/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті