РОЗВИТОК І ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНИХ ПІДХОДІВ АКАДЕМІКА В. М. ОБРАЗЦОВА В ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ УКРАЇНСЬКИМИ ФАХІВЦЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2020/208659

Ключові слова:

Образцов В. М., залізничні станції та вузли, системність досліджень, нормативні документи

Анотація

Мета. Метою роботи є висвітлення наукової спадщини академіка В. М. Образцова, яка пов’язана з системними уявленнями розбудови залізничних станцій і вузлів та їх подальшим використанням. Методи дослідження. Основу методологічних підходів досліджуваної теми склали проблемний та історико-хронологічний методи. В дослідженні використовувалися наступні методи: емпіричний аналіз; метод систематизації; метод періодизації. Результати. На початку 1900 р. Образцовим В. М. опубліковані наукові праці, які поклали початок розробленню проблем наукової експлуатації залізничного транспорту. Важливим етапом наукової роботи академіка Образцова є написання фундаментальних робіт і реалізація на практиці комплексних проектів розвитку транспортних вузлів (1923-1933 рр.). Проекти об’єднання вузлів були спрямовані на зосередження управління вузлами з одного центру та мали комплексний характер: у них вирішувалися питання плану формування поїздів, розміщення сортувальних станцій і питання взаємодії всіх видів транспорту. Теоретичні наробки Образцова, досвід розроблення проектів стали підґрунтям для написання фундаментальної праці «Основы построения транспортных узлов» Інститутом комплексних транспортних проблем (1959 р.). Наведено етапи становлення та розвитку інституту «Київдіпротранс» та його внесок у розроблення нормативних документів. Київдіпротрансом у 1960 р. розроблено «Указания по разработке генеральных схем развития железнодорожных узлов и станций», основні положення яких зводилися до комплексного розвитку всіх видів транспорту, порядку розроблення, складу та погодження проектних матеріалів всіх розділів генеральної схеми розвитку залізничних вузлів і станцій, що мало велике значення для проектувальників, органів експертизи, місцевих органів влади, керівників залізниць, портів та промисловості. Інститут «Київдіпротранс», використовуючи теоретичні наробки, власний досвід проектування та досвід аналогічних проектних інститутів, розробляв методичні рекомендації для проектувальників. Методичні рекомендації відіграли значну роль у покращенні системи проектування залізничних станцій та вузлів, підвищенні якості проектів і, в результаті, підвищенні ефективності залізничної галузі. При розробці методичних вказівок використовувалися праці Образцова та передбачався комплексний підхід до питань проектування і реконструкції вузлів. Практична значимість. Висвітлено внесок академіка Образцова в розвиток транспортної науки та розроблення нормативних документів для проектування залізничних вузлів і станцій з позицій комплексності та наукової єдності транспортної науки.

Посилання

Шаров, В. А. Продолжение идей основоположника теории развития железнодорожных станций и узлов [Текст] / В. А. Шаров // ВИНИТИ. Транспорт: наука, техника, управление – 1999. – № 5. – С. 12-15.

Комаров, А. В. Совершенствование сферы обращения [Текст] / А. В. Комаров // ВИНИТИ. Транспорт: наука, техника, управление. – 1999. – № 5. – С. 8-12.

Шубко, В. Г. Научная и организаторская деятельность В.Н. Образцова [Текст] / В. Г. Шубко // ВИНИТИ. Транспорт: наука, техника, управление. – 1999. – № 5. – С. 4-5.

Резер, С. М. Проблемы взаимодействия железных дорог с другими вмдами транспорта в узлах в трудах академика В.Н. Образцова [Текст] /С. М. Резер // ВИНИТИ. Транспорт: наука, техника, управление. – 1999. – № 5. – С. 7-8.

Торопов, Б. І Основні етапи розвитку науки про залізничні станції та вузли [Текст] / Б. І. Торопов //Залізничний транспорт України. – 2005. – № 5-6 (52-53). – С. 22-25.

Торопов, Б. І. Розвиток наукових уявлень щодо розміщення сортувальних станцій на мережі залізниць [Текст] / Б. І. Торопов // Вісник ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 2005. – № 9. – С. 109-114.

Довганюк, С. С. Володимир Миколайович Оброзцов (1874-1949) [Текст] / С. С. Довганюк. – К.: НВП Поліграфсервіс, 2010 – 327 с.

Стрелко, О. Г. Нариси з історії науки про залізничні станції та вузли (друга половина ХIХ – перша половина ХХ століть) [Текст]. / О. Г. Стрелко. – Полтава. «АСМІ», 2015 – 303 с.

Образцов, В. Н. Принципы русской железнодорожной сети [Текст] / В. Н. Образцов // Производительные силы России. – 1916. – № 1. – С.32-35.

Образцов, В Н. Проект распределения узлов на русской железнодорожной сети и сортировочной работы узлов с целью сокращения маневровой работы и пропуска вагонов. [Текст] / В. Н. Образцов // Техника и технология путей сообщения. – 1922. – № 12. – С. 445-466.

Образцов, В Н. К вопросу о комплексной теории транспорта [Текст] / В. Н. Образцов // Известия АН СССР. – 1945. – № 10-11.

Образцов, В Н. Теоретические исследования по обороту вагонов [Текст] / В. Н. Образцов // Изв. Моск. инж. училища. – 1909. – Вып. 3, Ч. 2. – С. 21-64.

Основы построения транспортных узлов. Под ред. д.т.н., проф. С.В. Земблинова [Текст]. – М. : Государственное транспортное издательство, 1959 – 447 с.

Указания по разработке генеральных схем развития железнодорожных узлов и станций. Минтрансстрой. Главтранспроект. Киевгипротранс. (1-ая редакция) [Текст]. – К.: Киевгипротранс, 1960 г. – 70с. (архів Київдіпротрансу).

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Киевгипротранс» История института 1930-2005 гг. [Текст]. – К.: «Логос», 2005 – 565 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-10

Номер

Розділ

Статті