DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19281

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

П. О. Яновський

Анотація


В статті встановлена важливість прогнозування вантажопотоків й забезпечення пропорційності в розвитку залізничної інфраструктури промислового і магістрального залізничного транспорту для підвищення яко-сті транспортного обслуговування виробництва в сучасних умовах розвитку економіки.

Ключові слова


виробництво; залізничний транспорт; мі промислове підприємство; прогноз; транспортна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Правдин, Н. В. Прогнозирование грузвых по-токов [Текст] / Н. В. Правдин, М. Л. Диканюк, В. Я. Негрей – М: Транспорт, 1987. – 247с.

Кулаєв, Ю. Ф. Економіка залізничного транс-порту [Текст] : Навч. Посібник / Ю. Ф. Кулаєв. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект–Поліграф», 2006. – 232 с.

Макаренко, М. В. Транспортний сектор еко-номіки: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов // Економіст, – 2007. – № 6. – С. 24-27.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.