DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19280

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ШВИДКІСТЮ, ГУСТИНОЮ ПОТОКУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЮ РУХУ ПОЇЗДІВ НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ ДІЛЬНИЦІ

Ю. В. Чибісов

Анотація


Виконано аналіз залежностей між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці. Встановлено залежності вихідного і вхідного потоків поїздів від густини поїздів на дільниці; залежність вхідного потоку від швидкості руху, а також встановлено взаємозв’язок між середнім часом ходу поїздів по дільниці та точністю реалізації швидкості.

Ключові слова


залізнична дільниця; інтенсивність руху; вхідний потік поїздів; густина поїздопотоку; імітаційне моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Музикіна, Г. І. Моделювання пропуску поїздів по ділянкам залізничного вузла [Текст] / Г. І. Музикіна, Ю. В. Чибісов, О. В. Хитрич // Зб. мат. Міжн. наук.-практ. конф. «Транспортні зв’язки. Проблеми та перспективи». – Д.: ДІІТ, 2008. – С. 45–46.

Музикіна, Г. І. Дослідження впливу розмірів руху на показники роботи залізничної мережі [Текст] / Г. І. Музикіна, Ю. В. Чибісов // Сб. трудов 10-й Междун. конф. по транспорту и логистике – 2007 г.

Козаченко, Д. М. The use of simulating methods for the railway line research [Текст] / Д. М. Козаченко, Ю. В. Чибісов // Труды IV Междунар. науч. студ. конф. «TRANS-MECH-ART-CHEM» – М. 2006 – С. 174.

Левин, Д. Ю. Оптимизация потоков поездов [Текст] / Д. Ю. Левин. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с.

Левин, Д. Ю. Расчет пропускной способности участка [Текст] / Д. Ю. Левин // Железнодорожный транспорт. – 2003. – № 8. – С. 18–23.

Юнушкин А. А. Распределение потоков в тра-нспортных сетях (зарубежный опыт) [Текст] / А. А. Юнушкин // Вестник транспорта. – 2007. – № 12. – С. 31-34.

Newman, M. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 2003. – 45. – Р. 167-256.

Campbell, S. Modeling and Simulation in Scilab/ S. Campbell // Scicos – New York: Springer, 2006. - 313 p

Форд, Л. Р. Потоки в сетях. [Текст] : [Перевод с англ.] / Л. Р. Форд., Д. Р. Фалкерсон. – М.: «Мир», 1966. – 372 с.

Бобровский, В. И. Моделирование системы управления пропуском поездов через пересечения [Текст] / В. И. Бобровский // Коцепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті // Міжвуз. зб. наук. пр. – Вип. 33. – Х.: ХарДАЗТ, 1998. – С. 71-79.

Бобровский, В. И. Имитационная модель раз-вязки линий в железнодорожном узле [Текст] / В. И. Бобровский // Концепція підвищення ефективності вантажних перевезень на залізничному транспорті // Міжвуз. зб. наук. пр. – Вип. 38. – Х.: ХарДАЗТ, 1999. – С. 35-42.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.