ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Автор(и)

  • А. М. Окороков

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2013/19279

Ключові слова:

системи позиціонування, інтелектуальний транспорт, транспортний комплекс.

Анотація

Розглядаються основні положення організації роботи транспортних вантажних комплексів з використанням системи супутникового позиціонування об'єктів. Наводяться базові алгоритми роботи окремих елементів і переваги впровадження інтелектуальних транспортних систем.

Посилання

Корнеев, Н. В. Концепция разработки и созда-ния интеллектуальных человеко-машинных систем управления на транспорте [Текст] / Н. В. Корнеев // Машиностроитель: Научно-технический журнал. – 2009. – № 12. – С. 37-40.

Кисуленко, Б. В. Интеллектуальные системы безопасности автомобилей [Текст] / Б. В. Кисулен-ко, А. В. Бочаров // Автомобильная промышлен-ность. – 2008. – № 3. – С. 16-18

[Электронный ресурс] : – Режим доступу: http://www.zdt-magazine.ru/publik/exibition/2009/05-09.htm

Окороков, А. М. Методика тактичного управ-ління транспортним вантажним комплексом [Текст] / А. М. Окороков // Восточно-европейский журнал передовых технологий, – 2012. – № 6/3 (60). – С. 15-18.

Нагорный, Є. В. Методика оцінки ефективно-сті створення транспортно-вантажних комплексів в Дніпропетровському транспортному вузлі [Текст] / Є. В. Нагорний, А. М. Окороков // Зб. наук. праць Дніпроп. нац. ун-тету залізн. тр-ту ім. ак. В. Лазаря-на. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-тету залізн. тр-ту ім. академіка В. Лазаряна, – 2012. – Вип. 3 . – С. 73-76.

Панамарева, О. Н. Интеллектуальные транс-портные системы – инструмент повышения эффек-тивности экономики России в целом [Текст] / О. Н. Панамарева // Общество: політика, экономика, пра-во. – 2012. – № 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті