DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19277

ТЕХНОЛОГІЯ СТАНДАРТУ IATA E-FREIGHT

К. В. Марінцева

Анотація


Проаналізовано стан вантажних авіаційних перевезень України у порівнянні із світовими тенденціями. Обґрунтовано необхідність впровадження новітньої технології обробки вантажу із застосуванням стандартів IATA e-Freight. Відмічено, що дана технологія потребує значних правових змін в організації вантажних авіаперевезень, причому більшість з них стосується питань взаємодії авіапідприємств, вантажовідправників та вантажоотримувачів з митними та іншими державними органами. Запропоновано схему електронного документообігу між учасниками вантажних авіаційних перевезень на базі стандарту e-Freight.

Ключові слова


вантажні авіаційні перевезення; технологія e-Freight; електронна авіавантажна накладна.

Повний текст:

PDF

Посилання


World Air Cargo Forecast 2012-2013 [Електрон. ресурс] // Boeing – 2012. – 65 р. Режим доступу: http://www.boeing.com/commercial/cargo/wacf.pdf

Гуриева, М. Т. Современные тенденции разви-тия мирового рынка грузовых авиаперевозок [Текст] : автореф. дис. … кан. эконом. наук: 08.00.14 / Гури-ева М. Т. – М., 2010. – 194 с.

Королев, О. К. Внедрение технологии элект-ронного оформления грузовых коммерческих и пе-ревозочных документов (E-Freight) в авиакомпании "Аэрофлот" [Електрон. ресурс] //Материалы III International Air Cargo Forum – 2012. Режим доступу: http://www.ato.ru/content/vnedrenie-tehnologii-elektronnogo-oformleniya-gruzovyh-kommercheskih-i-perevozochnyh

Petersen J. Air Freight Industry – White Paper. [Електрон. ресурс] / J. Petersen – Georgia Institute of Technology, 2007. – 46 p. Режим доступу: http://www.scl.gatech.edu/industry/industry-studies/AirFreight.pdf

e-Freight international monthly report, June 2013 [Електрон. ресурс] – ІАТА – 2013. – 18 р. Режим доступу: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/

efreight/Documents/r17-ef-monthly-volumes-international.pdf

Traffic Summary - Commercial Air Carriers (All Freight Only) [Електрон. ресурс] – ІСАО – 2013. Ре-жим доступу: https://portal.icao.int/sta

Cargo Traffic 2010 FINAL [Електрон. ресурс] // Airports Council International Date Centre – 2011. Ре-жим доступу: http://www.aci.aero/Data-Centre/

Annual-Traffic-Data/Cargo/2010-final

e-Freight Handbook v4.0 [Електрон. ресурс] – ІАТА – 2013. – 110 р. Режим доступу: www.iata.org/e-freight

World bank. Ukraine: Trade and Transit Facilitation Study. Kyiv, 2010. – 127 c.

Case study. The benefits of 100 % e-AWB and e-freight implementation for airlines. The Case of Cathay Pacific [Електрон. ресурс] – International Air Transport Association – 2012. – 25 p. Режим доступу: http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/efreight/Documents/e-freight-case-study-cathay-pacific.pdf
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.