ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИТЯЖНИХ КОЛІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

В. В. Журавель, А. І. Маслюк, І. Л. Журавель

Анотація


Досліджено вплив реконструкції витяжних колій на гірковий технологічний інтервал, використання пе-реробної спроможності сортувальної гірки та експлуатаційні витрати.

Ключові слова


сортувальна станція; реконструкція; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 р.: схвалено розпорядженням Ка-бінету Міністрів України від 16. 12. 2009 р. за № 1555-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://transloq.com.ua/rasporjazhenie_kmu_ 1555r_stra-

teqija _razvitija_zhd_transporta.

Методичні вказівки з розрахунку норм часу на маневрові роботи, які виконуються на залізничному транспорті. [Текст] Затв.: Наказ Укрзалізниці 25.03.03 № 72-ЦЗ / Державна Адміністрація залізни-чного транспорту України. – К., 2003. – 82 с.

Методичні рекомендації операторам сортува-льних гірок щодо управління пристроями на механі-зованих і автоматизованих сортувальних гірках [Текст]: ВНДУЗ 32.4.01.022-2013 ЦД. Затв.: Наказ Укрзалізниці 22.02.13 № 42-ЦЗ/од / Державна Адмі-ністрація залізничного транспорту України. – К., 2013. – 108 с.

Железнодорожные станции и узлы: учеб. для вузов ж.-д. трансп. [Текст] / Акулиничев В. М., Правдин Н. В., Болотный В. Я., Савченко И. Е.; под ред. В. М. Акулиничева. – М.: Транспорт, 1992. – 480 с.

Шульга А. М. Себестоимость железнодорож-ных перевозок [Текст]: учеб. для вузов д.-ж. трансп. / А. М. Шульга, Н. Г. Смехова. – М.: Транспорт, 1985. – 279 с.

Гребенюк П. Т. Тяговые расчеты [Текст]: справочник / П. Т. Гребенюк, А. Н. Долганов, А. И. Скворцова; под ред. П. Т. Гребенюка. – М.: Транс-порт, 1987. – 272 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19272

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.