DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2013/19269

ОГЛЯД РАЦІОНАЛЬНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖНАРОДНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ КОРИДОРАМИ

В. О. Баланов

Анотація


В статті проведено визначення раціональних шляхів і практичних заходів по розвитку пасажирських і вантажних перевезень міжнародними транспортними коридорами. Для досягнення цієї мети були розглянуті та проаналізовані наукові роботи по цьому питанню.

Ключові слова


транспортний коридор; інтеграція; інтермодальні та інтероперабельні перевезення; сполучення; транспортна логістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Голашевски, А. До питання розвитку залізни-чних перевезень у повідомленні Європа-Азія [Текст] / А. Голашевски // Бюлетень ОСЗ. – 1997. – № 4. – С. 4.

Міжнародні транспортні коридори [Текст] // Залізн. тр-т України. – № 1. – 1998. – С. 2-5.

Кирпа, Г.Н. Організація контрейлерних пере-везень в Україні [Текст] : монографія / Г. Н. Кирпа. – Дн-вск: Арт-Пресс, 1998. – 132 с.

Овчаренко, О. Е. Визначення основних пара-метрів динаміки поїздопотока [Текст] / О. Е. Овча-ренко // Залізн. тр-т України. – 1997. – № 1. – С. 12.

Донченко, А. В. Базові технічні вимоги до ру-хомого складу для без перевантажувальних переве-зень у сполученні «Схід-Захід» [Текст] / А. В. Дон-ченко, М. В. Троїцький, А. Г. Крупа, Ю. В. Дьомін // Залізн. тр-т України. – 2007. – № 1. – С. 3-6.

Нормы для расчета и проектирования вагонов, железных дорог МПС колеи 1520мм (несамоходных). – М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – С. 10.

Памятка ОСЖД № О+Р 516. Грузовые вагоны сообщения между железными дорогами колеи 1435 мм и железными дорогами колеи 1520 мм. Те-хнические предписания и технические условия для допуска вагонов. – Варшава, 1998. – 52 с.

Донченко, А. В. Перспективи розвитку ваго-нобудування [Текст] / А. В. Донченко // Транспортні системи і технології. Зб. наук. праць КУЕТТ. – К.: КУЕТТ, 2007. – Вип. 9.– С. 54-61.

Донченко, А. В. Базові технічні вимоги до ру-хомого складу для без перевантажувальних переве-зень у сполученні «Схід-захід» [Текст] / А. В. Дон-ченко, М. В. Троцький, А. Г. Крупа, Ю. В. Дьомін // Залізн. тр-т України. – 2007. – № 1. – С. 3-6.

Шиш, В. О. INTERGAUGE – технологія – шлях інтеграції залізниць країн СНД та Європейсь-кого Співтовариства [Текст] / В. О. Шиш, М. Ф. Ті-тов, В. І. Крячко, В. К. Мироненко, М. І. Луханін // Залізн. тр-т України. – 2006. – № 4. – С. 3-8.

Дьомін, Ю. В. Залізнична техніка міжнарод-них транспортних систем (вантажні перевезення) [Текст] / Ю. В. Дьомін. – К.: Юнікон-Прес, 2001. – 342 с.

Демин, Ю. В. Эксплуатационные испытания автоматизированной системы текущего контроля технического состояния ходовых частей пассажирс-ких вагонов и пути [Текст] / Ю. В. Демин, Д. В. Дмитриев, Р. Ю. Демин // Залізн. тр-т України. – 2005. – № 3/1. – С. 107-114.

Демин, Ю. В. Проблемы создания ходових частей для вагонов нового технического уровня [Текст] / Ю. В. Демин // Залізн. тр-т України. – 2005. – № 1. – С. 30.

Демин, Ю. В. Интеграция железнодорожной техники Украины в транспортную сеть Европы [Текст] / Ю. В. Демин // Залізн. тр-т України. – 2005. – № 1. – С. 3.

Корженевич, І. П Оцінка можливості підви-щення швидкості пасажирських поїздів на залізни-цях України [Текст] / І. П. Корженевич, Б. І. Торо-пов, Ю. Л. Земляний, В. В. Арсонов // Залізн. тр-т України. – 2007. – № 6. – С. 9-11.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.