DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182882

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗРАХУНКОВИХ БІГУНІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ МАСИ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЧАСТИН ВАГОНІВ ТА ЇХ ФАКТИЧНОГО СТАНУ

С. А. ПОЖИДАЕВ, Е. С. КИСЕЛЕВСКИЙ

Анотація


Метою дослідження є вдосконалення підходів до визначення параметрів розрахункових бігунів (відчепів) при проектуванні і обстеженні сортувальних пристроїв з урахуванням зміни у процесі експлуатації фактичного стану вагонів. Методика. На основі методів теорії ймовірностей і математичної статистики встановлено, що в освіті маси тари вагонів найбільшою дисперсією володіє маса коліс вагонів, т. к. їх стан змінюється в найбільшою мірою. Проведена обробка статистичного матеріалу для встановлення залежності між розмірами коліс і масою вагонів. Результати дослідження показали, що важко враховують зменшення маси вагонів в процесі експлуатації незначно впливає на основні розрахункові параметри сортувальних пристроїв, але її фактична величина важлива для регулювання режимів їх роботи, особливо в несприятливих умовах. Наукова новизна. Отримані емпіричні залежності маси вагонів і колісних пар від товщини обода коліс, що враховують як мінливість їх розмірів, так і нерівномірність зносу контактних поверхонь, що в сукупності дозволяє точніше визначати масу розрахункових бігунів на основі статистичного аналізу. Практична значимість. Облік фактичного стану вагонів, інформація про яких буде формуватися в автоматизованій системі «Цифрова модель сортувальної станції» або сучасних системах контролю і діагностики стану рухомого складу, що дозволяє підвищити якість інженерних рішень у проектах нових або реконструкції існуючих сортувальних пристроїв для підвищення безпеки і надійності їх роботи, а також попередження виникнення нештатних технологічних ситуацій при розформуванні составів у реальних умовах.

Ключові слова


сортувальна гірка; маса розрахункового бігуна; колісна пара; товщина обода колеса

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ГОСТ 10791-2011 Колёса цельнокатаные. Технические условия [Текст]. Взамен ГОСТ 10791-2004 и ГОСТ 9036-88 ; введён в действие в качестве национального стандарта РФ приказом №142 от 01.01.2012 г. – М. : Стандартинформ, 2011. – 32 с.

Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (инструкция осмотрщику вагонов) [Текст] : №808-2017 ПКБ ЦВ. Утверждена Советом по железнодорожному транспорту Государств-участников Содружества. Протокол от 21-22 мая 2009 г. №50

Пожидаев С. А. Повышение эффективности сортировочной работы при расформировании составов грузовых поездов на немеханизированных сортировочных горках [Текст] / С. А. Пожидаев, Ю. Д. Росликова // Сборник научных работ ДНУЖТа им. ак. В.Лазаряна: Транспортные системы и технологии перевозок, г. Днепропетровск – 2013. – № 6. – С. 76-81.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах. ВСН-207-89. – М. : Транспорт, 1992 – 104 с.

Правила эксплуатации и пономерного учёта собственных грузовых вагонов [Текст] : Утверждены на 68-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 17-18 мая 2018 г.

Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колёсных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи 1520 (1524) мм [Текст] : РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017: Введено в действие: с 01 января 2018 года.

Руководящий документ. Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов [Текст] : РД 32 ЦВ 168-2017: Введено в действие на Белорусской железной дороге указанием №06/262 от 26.07.2011 г.

Шабельников А. Н. Влияние толщины обода колеса на тормозной эффект в системах автоматизации [Текст] / А. Н. Шабельников, В. Н. Соколов, И. А. Ольгейзер, С. А. Рогов // Автоматика, связь, информатика. – 2015. – №12. – с. 2–4.

Шабельников А. Н. От механизации к цифровизации сортировочной станции [Текст] / А. Н. Шабельников, И. А. Ольгейзер, С. А. Рогов // Автоматика, связь, информатика. – 2018. – №1. – с. 21–23.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.