ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Г. О. ПРИМАЧЕНКО Каф. «Транспортні системи та логістика», Український державний університет залізничного транспорту, майдан Фейєрбаха, 7, 61050, Харків, Україна, тел. +38 (057) 730 19 55, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7326-8997
  • Л. І. ДМИТРІВ Каф. «Транспортні системи та логістика», Український державний університет залізничного транспорту, майдан Фейєрбаха, 7, 61050, Харків, Україна, тел. +38 (057) 730 19 55, Ukraine
  • Я. Є. ТУЗ Каф. «Транспортні системи та логістика», Український державний університет залізничного транспорту, майдан Фейєрбаха, 7, 61050, Харків, Україна, тел. +38 (057) 730 19 55, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/182766

Ключові слова:

розсувні колісні пари, залізничні лінії, система SUW-2000, логістика пасажирських залізничних перевезень

Анотація

Мета роботи полягає в удосконаленні технології обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини шляхом вибору раціональних вартісних та часових параметрів логістичного ланцюга, що дозволить покращити показники роботи прикордонних залізничних станцій. Шляхом методів аналізу існуючого досвіду європейських країн встановити можливі заходи щодо інтеграції залізниць України до транспортної мережі Європейського Союзу на засадах активної співпраці у розбудові колії 1520 мм на території Західної Європи, а також модернізації існуючої в Україні колії європейського зразка, що пролягає до Ковеля. Для досягнення поставленої мети в роботі отримані наступні результати: проведено аналіз існуючих технологій та наукових підходів до формування технологій обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини; розроблено комплекс математичних моделей для дослідження та вибору ефективного способу передавання вагонопотоків з колії шириною 1435 мм на колію шириною 1520 мм та у зворотному напрямку. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні процесів обслуговування вагонопотоків на основі впровадження логістичних підходів. Практична значимість полягає у розробці моделі декомпозиції вагонопотоків різнорідної структури на станціях стикування колій різної ширини, що дозволяє мінімізувати експлуатаційні витрати і час перебування вагонів на цих станціях; формалізації та вирішенні з використанням методів векторної оптимізації завдання щодо визначення раціональних параметрів процесу обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини, що дозволяє покращити систему експлуатаційних показників роботи станції під час виконання перевантаження вантажів, зміни візків вантажних вагонів та проходження вагонів через систему SUW-2000.

Посилання

Аlvarez A. G. Automatic track gauge changeover for trains in Spain. Documentos de explotaciоn econоmica y tеcnica del ferrocarril / A. G. Аlvarez // Fundaciоn de los Ferrocarriles Españoles. — 2010. — 107 p.

Дикань, В. Л. Скоростное движение железнодорожного транспорта в мире и перспективы его развития в Украине [Текст] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2010. – №32. – С. 15–25.

Бауліна, Г. С. Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Бауліна Ганна Сергіївна. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 20 с.

Альошинський, Є. С. Напрямки удосконалення роботи прикордонних регулювальних станцій на кордонах з країнами СНД [Текст] / Є. С. Альошинський, Н. В. Колесникова: Х.: УкрДАЗТ - 2009. - С. 2934.

Константінов, Д. В. Розвиток швидкісних пасажирських перевезень на залізницях України [Текст]: зб. наук. пр. / Д. В. Константінов. – УкрДАЗТ, 2013. – 382 с.

Кірпа, Г. Інтеграція залізничного транспорту України в Європейську транспортну систему [Текст]: монографія / Г. Кірпа. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2004. – 248 с.

Suwalski R. M. SUW 2000: Wоzkitowarowe i osobowe w awtomatycznymruchuprzestawczym 1435/1520 mm [Тext] / R. M. Suwalski. – Warszawa: Technika transportu szynowego, 2000. – № 7/8. – S. 32–44.

Момот, А. В. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст]: дис. канд. … економ. наук. / А. В. Момот. – Дніпропетровськ, 2014. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті