ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЦЕХІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛОГІСТИЧНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • А. С. КРАСУЛИН Каф. «Транспортные технологии предприятий», ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», 87555, Мариуполь, Украина, тел. +38 (097) 330 84 60, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8919-3264

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/182765

Ключові слова:

логістичні енергозберігаючі транспортні технології, потоковий метод, вантажопереробка, транспортне обслуговування, тепловоз, маневровий тягач

Анотація

В умовах ринкової економіки дуже важливим є питання ефективності транспортного обслуговування виробничих об'єктів підприємств різних галузей промисловості та об'єктів будівництва та народного господарства. У зв'язку з цим на сучасному етапі для таких підприємств досить актуальним та важливим питанням є вдосконалення транспортного обслуговування на основі розробки і впровадження прогресивних енергозберігаючих транспортних технологій.

Мета цієї статті - впровадження нових логістичних енергозберігаючих транспортних технологій в робочий процес вантажопереробки вагонів при відвантаженні вантажів у цехах металургійних підприємствах.

У статті розглянуто питання ефективності обслуговування пункту відвантаження шлаку металургійних підприємств на основі логістичного підходу до питання застосування енергозберігаючих транспортних технологій. Зниження витрат на перевезення вантажів і оплату за користування вагонами Укрзалізниці та збільшення обсягів відвантаження є важливим питанням на транспорті промислових підприємств.

Питання транспортного обслуговування шлакоперерабатывающего цеху на металургійному підприємстві має велике значення з точки зору ефективності використання залізничних тягових засобів - локомотивів у процесі подачі і прибирання вагонів на пункт навантаження-вивантаження вантажів, а також операцій по зважуванню, дозуванні і плануванні яке здійснюється на залізничних коліях, які обслуговують вантажно-розвантажувальну площадку цеху.

Відповідно до експлуатаційних умов пункту навантаження шлаку запропонована нова логістична енергозберігаюча транспортна технологія з використанням мобільних тягових коштів на залізничному та автомобільному ходу. Новий підхід до питання ефективності транспортного обслуговування пункту навантаження шлаку дозволяє скоротити простої вагонів в очікуванні виконання транспортних операцій з вагонами, а також збільшити обсяги відвантаження і вивільнити локомотив для виконання маневрових робіт на інших дільницях, скоротивши при цьому витрати на енергоносії і поліпшити екологічну обстановку прилеглих селітебних територій.

Посилання

Парунакян, В. Э. Оценка энергозатратного механизма транспортных технологий промышленных предприятий [Текст] / В. Э. Парунакян, А.С.Красулин, Ю. В. Гусев // Захист металургійних машин від поломок: Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Маріуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2006. – Вип. 9. – С. 184-192.

Красулин, А. С. Анализ транспортного обслуживания производственных объектов с ограниченными вагонопотоками [Текст] / А. С. Красулин, М. Э. Слободяник // Вісник Східноукраїнського нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – № 6(100) Ч. 1. – С. 154-156.

Парунакян, В. Э. Оценка энергозатрат транспортных технологий промышленных предприятий [Текст] / В. Э. Парунакян, А. С. Красулин, Ю. В. Гусев, А. В. Рябухин // Металлургические процессы и оборудование, 2007, – № 2(8), – С. 49-53.

Применение энергосберегающей транспортной технологии для повышения эффективности обслуживания предприятий [Текст] / В. Э. Парунакян, В. Я. Агарков, А. С. Красулин, А. Ф. Примак // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 4. – С. 138-140.

Парунакян В. Э. К вопросу использования тепловозного парка на промышленном железнодорожном транспорте [Текст] / В. Э. Парунакян, А. С. Красулин // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2014. – Вип. 16. – С. 49-58.

Маслак А. В. Анализ эксплуатационных показателей и пути повышения эффективности транспортного обслуживания прокатных цехов металлургических предприятий [Электронный ресурс] / А. В. Маслак, Г. А. Линник // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 32. – С. 215-221. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10015

Маслак А. В. Анализ эксплуатационных показателей работы локомотивного парка при транспортном обслуживании прокатных цехов металлургических предприятий [Электронный ресурс] / А. В. Маслак, А. С. Красулин // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 32. – С. 201-209. – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/

Красулин. А С. Анализ использования тепловозного парка на железнодорожном транспорте промышленных предприятий [Текст] / А. С. Красулин // Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе. Проблемы и перспективы рационального использования: Сборник научных трудов, – Воронеж, 2017. – Том 4. – Вып. 1(7). – С.47-55.

Красулин А. С. К вопросу о структуре локомотивного парка на железнодорожном транспорте промышленных предприятий [Текст] / Вісник національного транспортного університету. Серія: «Технічні науки»: Науково-технічний збірник. – Кіїв: НТУ, 2018. – №1(40). - С.155-163.

Бардышев, О. А. Машины на комбинированном ходу. / О. А. Бардышев, А. В. Кудряшов, В. И. Тэттэр / М.: Транспорт, 1975, – 136 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Номер

Розділ

Статті