УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНОЇ ТЯГИ

Автор(и)

  • А. М. ОКОРОКОВ Каф. «Управління експлуатаційною роботою», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, тел. +38 (056) 373-15-04, Україна https://orcid.org/0000-0002-3111-5519
  • Р. В. ВЕРНИГОРА Каф. «Транспортні вузли», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, тел. +38 (056) 373-15-12, Україна https://orcid.org/0000-0001-7618-4617
  • П. С. ЦУПРОВ Каф. «Транспортні вузли», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, тел. +38 (067) 637-42-08, Україна https://orcid.org/0000-0002-5555-5842
  • Р. О. СУЗАК Каф. «Управління експлуатаційною роботою», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, 49010, Дніпро, Україна, тел. +38 (050) 361-41-08, Україна https://orcid.org/0000-0003-2777-3057

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/182746

Ключові слова:

логістика, приватний тяговий рухомий склад, оптимізація перевізного процесу, економічна ефективність, строк окупності інвестицій

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження ефективності впровадження приватної локомотивної тяги на обмеженому полігоні залізниці для перевезення сировини окремого підприємства від місця видобутку до місця основного виробництва. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану та перспектив використання приватної локомотивної тяги на залізничному транспорті України; методи статистичного аналізу для визначення параметрів функціонування окремих елементів логістичного ланцюга постачання сировини на підприємства від місця видобутку; метод техніко-економічних розрахунків для визначення строку окупності та економічної ефективності запропонованих заходів. Результати. Зважаючи на ситуацію, яка склалася на сьогодні з перевезеннями вантажів залізничним транспортом, а саме – з локомотивною тягою, можна стверджувати, що впровадження на окремих напрямках приватної тяги дозволить покращити ситуацію. Таким методом можна значно скоротити оборот рухомого складу, зменшити витрати на транспортування, а також значно скоротити запаси сировини на підприємстві-виробнику. В той же час застосування приватної тяги лише для перевезення приватних вагонів на адресу одного підприємства жодним чином не порушує технологію роботу залізничного транспорту та монополію УЗ в цілому. Позитивний досвід використання аналогічної схеми транспортування в Україні та за кордоном показав, що за наявності можливості залізничних перевезень альтернативними перевізниками або власними локомотивами підприємств підвищується якість та зменшується вартість відповідних транспортних операцій. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під впровадження на окремих напрямках приватної локомотивної тяги, а також оптимізацію логістичних ланцюгів по перевезенню вантажів залізничним транспортом. Практична значимість. Оптимізація перевезень вантажів залізничним транспортом за рахунок впровадження приватної тяги здатна зменшити витрати підприємств за рахунок інвестицій у рухомий склад та запаси, що в свою чергу дозволить зменшити собівартість та покращити конкурентоспроможність вироблених товарів на світовому ринку.

Посилання

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року (Проект) [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/28581.html

Про залізничний транспорт України: проект закону № 9512 від 30.01.2019 р [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=65395

Тарифне керівництво №1. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги [Текст] – К.: «Укрзалізниця», 2009 – 200 с.

Поки неясно, коли на залізницю прийде приватна тяга – «Укрзалізниця» : матеріали ІІІ міжнародної виставки RAIL EXPO [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://delo.ua/business/poka-ne-jasno-kogda-na-zheleznuju-dorogu-pridet-347322/

Інформаційна агенція УНІАН: УЗ отложила переговоры с «Трансмашхолдингом» по закупке 292 электровозов [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.net/economics/transport/551624-uz-otlojila-peregovoryi-s-transmashholdingom-po-zakupke-292-elektrovozov.html

Козаченко Д. Н. Проблемы использования частных локомотивов для выполнения перевозок на магистральном железнодорожном транспорте [Текст] / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый / Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – с. 40-46

Транспорт і зв’язок України. Статистичний збірник [Текст]. – Київ : Державна служба статистики України, 2017. – 175 с.

Стратегія розвитку ПАТ «Укрзалізниця» 2017-2021 роки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about/documents/strategiya/

«Укрзалізниця» підписала з General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на $1 млрд [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.5.ua/ekonomika/ukrzaliznytsia-pidpysala-z-general-electric-uhodu-pro-spilne-vyrobnytstvo-rukhomoho-skladu-na-1-mlrd-165560.html

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»: звіт про укладений договір № 192-00/1/230218 [Текст] – К.: 2018.

Стало известно точное количество локомотивов «Укрзализныци» и сколько из них на ходу [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://cfts.org.ua/news/ 2018/09/30/stalo_izvestno_tochnoe_kolichestvo_lokomotivov_ukrzaliznytsi_i_skolko_iz_nikh_na_khodu_infografika_49703

Рослик, И. Почему кастет время оборота вагонов УЗ / И. Рослик [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://biz.censor.net.ua/resonance/3146735/pochemu_rastet_vremya_oborota_vagonov_uz

Быстрицкая О. Грузоперевозки по железной дороги в 2018 году. Итоги / Быстрицкая О. [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://cfts.org.ua/articles/ itogi_gruzoperevozok_po_zheleznoy_doroge_v_2018_godu_1504/106439.

Підвищення ефективності оперативного керування локомотивним парком залізниць України: монография [Текст] / Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, Л.О. Єльнікова, М. І. Березовий – Дніпро: «Герда», 2017 – 164 с.

Вернигора Р. В. Перспективи створення адаптивної системи оперативного керування роботою локомотивів та локомотивних бригад [Текст] / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Збірник наукових праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень.– 2012. – Вип. 4. – С. 25–29.

Верлан, А.І. Підвищення ефективності управління приватним вагонним парком за рахунок відправницької маршрутизації порожніх вагонопотоків [Текст] / А.І. Верлан, Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 6. – С. 35-37.

Кузик В., Горбач Д. Как европейцы меняли железную дорогу [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://lb.ua/economics/2015/02/17/295752_evropeytsi_menyali_zheleznuyu_dorogu.html

Железные дороги США – Википедия: свободная энциклопедия [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Железные_дороги_США

Хусаинов Ф. Как политика определила экономику железных дорог в США [Електрон. ресурс] – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/08/01/777075-politika-opredelila-ekonomiku

Локомотив General Electrics «Івано-Франківськцемент» більше не їздить по шляхах УЗ [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://espreso.tv/news/2019/06/14/lokomotyv_general_electrics_quotivano_frankivskcementquot_bilshe_ne_yizdyt_na_shlyakhakh_uz

Допуск приватних локомотивів: як готуються вантажовідправники [Електрон. ресурс] – Режим доступу: https://www.ameu.org.ua/news/3642-dopusk-privatnikh-lokomotiviv-yak-gotuyutsya-vantazhovidpravniki

Тарифне керівництво №4 залізниць України [Текст] – Київ : Логос, 2001. – 403 с.

Правила комерційного огляду поїздів / затв.: наказ Укрзалізниці від 24.03.2006 р №110-Ц [Текст] / Укрзалізниця – К.: 2006 р.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. Частина 1 [Текст] /Укрзалізниця – К.: 2004 р.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи вантажної станції ЦД-0082 [Текст] / затв.: наказ Укрзалізниці № 163-Ц від 03.03.2010 / Укрзалізниця - К., 2011. – 224 с.

Статут залізниць України [Текст] / Мін-во трансп. та зв’язку України. - К.: Транспорт, 1998. – 87 с.

Укрзалізниця – офіційний сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу:https://www.uz.gov.ua/cargo_ transportation/tariff_conditions/transportation_in_ukraine/

Офіційний сайт Укрзалізниці. Коефіцієнти до збірника тарифів [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tariff_ conditions/transportation_in_ukraine/the_coefficients_of_the_collection_rates/

Офіційний сайт Укрзалізниці. Вантажні перевезення. Вільні тарифи. Ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» (19.02.2018) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: https://uz.gov.ua/cargo_transportation/dogtariffs/stavky/483020/

Офіційний сайт Укрзалізниці. Вантажні перевезення. Вільні тарифи. Коефіцієнти порожнього пробігу (13.11.2018) [Електрон. ресурс]. — Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/dogtariffs/kpp/483046/

Цементу – офіційний сайт: що впливає на вартість цементу [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://cementu.com/cement-cena/chto-vliyaet-na-stoimost-cementa

Західноукраїнська торгова компанія [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ztk.in.ua/virobnitstvo_tsementu

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Як цитувати

ОКОРОКОВ, А. М., ВЕРНИГОРА, Р. В., ЦУПРОВ, П. С., & СУЗАК, Р. О. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА ВИРОБНИЦТВО ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИВАТНОЇ ТЯГИ. Транспортні системи та технології перевезень, (18), 75. https://doi.org/10.15802/tstt2019/182746

Номер

Розділ

Статті