DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182613

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЯХ

О. А. НАЗАРОВ

Анотація


Мета. Метою роботи є запропонувати варіанти удосконалення системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях та шляхом пошуку раціонального поєднання параметрів системи визначити потенційні можливості кожного варіанта удосконалення. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу результатів імітаційного моделювання процесу заповнення вагонами сортувальних колій, що оснащені системою розподіленого регулювання швидкості відчепів. Задля досягнення найліпших показників якості заповнення вагонами сортувальної колії варіювалися параметри системи розподіленого регулювання швидкості відчепів. В підсумку отримані результати моделювання по варіантах було проаналізовано та порівняно між собою та з базовим варіантом. Результати. В роботі за базовий варіант прийнято систему розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях, оснащену некерованими точковими вагонними уповільнювачами та запропоновано два принципово різні варіанти удосконалення системи з метою покращення показників якості заповнення сортувальних колій вагонами: 1) використовувати в системі в якості точкових регуляторів швидкості відчепів замість некерованих точкових вагонних уповільнювачів некеровані точкові вагонні прискорювачі-уповільнювачі; 2) запровадити в системі керування точковими вагонними уповільнювачами. Перший варіант удосконалення системи в порівнянні з базовим варіантом може забезпечити покращення ступеня заповнення сортувальних колій вагонами на 1,5 % на вдвічі меншому ухилі та вдвічі меншою кількістю точкових регуляторів швидкості вагонів. Другий варіант удосконалення системи в порівнянні з базовим забезпечує такі самі показники якості заповнення сортувальних колій вагонами на меншому ухилі сортувальної колії та меншою кількістю точкових регуляторів швидкості на 5-10 %. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в разі впровадження системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях станцій.


Ключові слова


точковий вагонний регулятор швидкості; відчеп; ухил; сортувальна колія; заповнення колій вагонами

Повний текст:

PDF

Посилання


Галузеві будівельні норми України. ГБН-В.2.3-37472062-1:2012 [Текст]: Затв.: Наказ Міністерства інфраструктури України 17.01.13. № 25 / Мінінфраструктури України. – К., 2012. – 112 с.

Муха Ю. А. Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях [Текст] / Ю. А. Муха, И. В. Харланович, В. П. Шейкин. – М. : Транспорт, 1985. – 248 с.

Атаманенко Е. Г. Регулирование скоростей при роспуске составов [Текст] / Е. Г. Атаманенко // Ж.-д. транспорт. 1991. – № 1.– С. 12–14.

Шейкин, В. П. Эксплуатация механизированных сортировочных горок [Текст] / В. П. Шейкин. – Москва: Транспорт, 1992. – 240 с.

Муха Ю. О. Управління швидкістю скочування вагонів на коліях накопичення в сортувальному парку [Текст] / Ю. О. Муха, О. А. Назаров // Зб. наук. праць КУЕТТ «Транспортні системи і технології». – Вип. 4. – К. : КУЕТТ, 2004. – С. 61–66.

Николаев, А. В. Сопоставительный анализ технических средств для механизации и автоматизации сортировочных станций, применяемых на Российских железных дорогах и за рубежом. Научно-исследовательский отчёт [Текст] / А.В. Николаев, И.Н. Перов, Н.А. Ефимов. – М.: ВНИИАС МПС России, 2007. – 356 с.

Назаров О. А. Визначення раціонального співвідношення між ухилом сортувальної колії та щільності розташування точкових регуляторів швидкості відчепів [Текст] / О. А. Назаров // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць – Вип. 3. – Дніпропетровськ.: ДІІТ, 2012. – С. 77-80.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.