DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182611

СТАН І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МАТЕРІАЛОРУХУ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ЗОВНІШНЬОГО ВАГОНОПОТОКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Г. В. МАСЛАК

Анотація


Проведено ідентифікацію зовнішнього вагонопотоків великого металургійного підприємства з розробкою принципової схеми здвоєних операцій. Визначено чотири функціональних етапи переробки зовнішнього вагонопотоку в процесі матеріалоруху: вивантаження масової сировини у транспортно-вантажному комплексі, підбір вагонів під навантаження в транспортному комплексі, навантаження готової продукції у транспортно-вантажному комплексі цеху і відправка вагонів на зовнішню мережу. Кожен етап був досліджений з точки зору використовуваних технічних засобів, технології та організації взаємодії виробничих і транспортних ланок при просуванні вагонів зовнішнього парку, а також управління потоковими процесами при вантажопереробці. Були виявлені фактори, що впливають на тривалість переробки зовнішнього вагонопотоку на кожному з етапів. Встановлено, що найбільшою тривалістю перебування рухомого складу при здвоєних операціях, а також впливом факторів різного характеру, характеризуються транспортно-вантажні комплекси вивантаження сировини і відвантаження готової продукції, в яких транспортна технологія безпосередньо взаємодіє з виробничої і, найчастіше, підлаштовується під останню. Дана обставина істотно ускладнює роботу транспорту в умовах динаміки, як виробничого процесу, так і зовнішнього середовища, що призводить до збільшення транспортниех витрат підприємства при обороті вагонів зовнішнього парку. Проведені дослідження дозволили визначити шляхи вирішення проблеми, пов'язані з розробкою оптимізаційних моделей роботи підсистем ВТС з використанням ресурсів виробництва, їх інтеграцією у єдину систему і переходом на логістичне управління процесом матеріалодвіженія. В основу системного управління потоковими процесами приймається концепція Just-in-time, яка дозволяє сформувати оптимальний системний цикл здвоєних операцій, що забезпечує ефективність виробничого процесу підприємства.


Ключові слова


зовнішній вагонопоток; металургійне підприємство; звоєні операції; процес матеріалоруху підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Парунакян, В. Э. Состояние и пути повышения эффективности системы управления процессом материалодвижения металлургических предприятий [Текст] / В. Э. Парунакян // Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2016. – Вип. 45. - Т. 1. – С. 4-15.

Маслак, А. В. Проблемы переработки вагонопотоков внешнего парка в системе сдвоенных операций металлургических предприятий [Текст] /А. В. Маслак // Вестник Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. – Луганск, 2014. №10 (152), ч. 1. – с. 159-173.

Козлов, П. А. Теоретические основы, организационные формы, методы оптимизации гибкой технологии транспортного обслуживания заводов черной металлургии [Текст] / Дисс. на соискание уч. степени д-ра техн. наук: 05.22.12.: М., - 1988. – 350 с.

Андриянов, В. И., Трофимов С.В. Сущность проблемы взаимодействия производства и промышленного транспорта [Текст] / В. И. Андриянов, С. В. Трофимов // Вестник ВНИИЖТа. – 2003. – С. 34 – 39.

Трофимов, С. В. Научно-методические основы функционирования и развития промышленных транспортных систем [Текст] / Дисс. на соискание уч. степени д-ра техн. наук: 05.22.12.: М., - 2004. – 245 с.

Парунакян, В. Э. Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий [Текст] / В. Э. Парунакян, А. В. Маслак // Вестник Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. – Луганск, 2017, № 3 (233),– с. 125-131.

Смехов, А. А. Основы транспортной логистики [Текст]: учебник для вузов / А. А. Смехов. – М.: Транспорт, 1995. – 197 с.

Парунакян, В. Э. Методология повышения эффективности управления процессом материалодвижения металлургических предприятий на основе логистических принципов [Текст] / В. Э. Парунакян // Научные труды SWorld: международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2017. – Вип. 49. - Т. 1. – С. 73-97.

Модели и методы теории логистики [Текст]: учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. В. С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2007. 448 с.

Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов / Под ред. В. И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004. 929 c.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.