DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182580

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МЕЖАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА

А. А. ЖИЛИНКОВ

Анотація


У статті розглянуто актуальні питання оцінки загальних економічних втрат від вантажних автомобільних перевезень. Метою дослідження є оцінка економічних втрат при здійсненні вантажних автомобільних перевезень в межах великого промислового вузла з урахуванням всіх витрат і величини шкоди, що завдається. Методика. В ході дослідження застосовано методи натурних спостережень, наукового пошуку, інтелектуального і статистичного аналізу даних.

Результати. В основу розробки прийняті окремі методи і методики розрахунків, які використовуються в європейських країнах і країнах СНД. Встановлено, що значні матеріальні збитки наносяться об'єктам і елементам транспортної та міської інфраструктури. Об'єкти промислових вузлів (міста та інші населені пункти) схильні до шкідливого екологічного впливу. Зазнають значних втрат і перевізники, використовуючи автотранспорт в складних дорожніх умовах. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) за участю вантажного автотранспорту також завдають шкоди економіці регіону, перевізникам, власникам доріг, третім особам.

Кількісна оцінка являє собою сукупність окремих економічних розрахунків різних витрат і сум збитків. Проведено оцінку та виконані відповідні розрахунки по визначенню затрат на ремонти, відновлення, реконструкцію та експлуатацію дорожнього господарства; на ремонт, відновлення рухомого складу, збитку через недовикористання його продуктивності; збитку від аварійності на дорогах і витрат на ліквідацію наслідків ДТП; наведених екологічних витрат.

До наукової новизни слід віднести те, що вперше запропонований укрупнений метод розрахунку (кількісної оцінки) сумарного збитку, який наноситься вантажним автомобільним транспортом інфраструктурі і транспортній мережі регіонів, промислових вузлів, міст та інших населених пунктів.

Практична значимість полягає в тому, що методика кількісної оцінки дозволить об'єктивно оцінювати економічні збитки, витрати і втрати в системах вантажних перевезень. Впровадження запропонованих розробок сприятиме вибору більш ефективних варіантів організації перевезень, застосуванню більш раціональних типів рухомого складу, повного або часткового виключення шкідливого впливу автомобільного транспорту.

Ключові слова


економічний збиток; автомобільний транспорт; вантажні перевезення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Жилинков, А. А. Оценка грузонапряженности улично-дорожной сети г. Мариуполя [Текст] / А. А. Жилинков, О. Г. Золотницкая // Наука та виробництво. – 2018. – № 18. – С. 24-31.

Жилинков, А. А. Метод расчета суммарного экономического ущерба городской инфраструктуре от воздействия грузового автотранспорта [Текст] / А. А. Жилинков // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VI Міжнар. науково-техн. конф. Молодих учених та студентів (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – Т. 3. – С. 31–32.

ГБН Г.1-218-182:2011. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/ostn/gbn_g_1_218_ 182_2011/38-1-0-1034

СОУ 42.1-37641918-105:2013. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://budstandart.ua /normativ-document.html?id_doc=53114&minregion

=23027

Горев, А. Э. Грузовые перевозки [Текст] / Л. А. Иванова. – Москва : «Академия», 2013. – С. 304.

Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог. ВСН 3-1 [Текст] : Минавтодор РСФСР. – М. : Транспорт, 1982. – 52 с.

ExternE 2000. “External Costs of Energy Conversion – Improvement of the ExternE Methodology And Assessment Of Energy-Related Transport Externalities”. Final Report for Contract JOS3-CT97-0015, published as Environmental External Costs of Transport. R. Friedrich and P. Bickel, editors. Springer Verlag Heidelberg 2001. ExternE 2004. “New Elements for the Assessment of External Costs from Energy Technologies (NewExt).” Final Report to the European Commission, DG Research, Technological Development and Demonstration (RTD), http://www.ier.uni-stuttgart.de/public/de/organisation/

abt/tfu/projekte/newext/newext_final.pdf.

Методика оценки эколого-экономической эффективности применения антитоксичных мероприятий [Текст] / В.Ф. Кутенев, В.А. Звонов, Г.С. Корнилов и др. - М.:НАМИ, 1999. 15 с.

Павлова Е. И. Экология транспорта [Текст]: учебник для студентов вузов / Е. И. Павлова. - М.: Высшая школа, 2006. - 344 с.

Прокофьев, М. В. Автомобильные транспортные средства. Международные требования к конструкции и эксплуатации [Текст] / М. В. Прокофьев. Москва: ТРИАДА ЛТД, 2005. 120 с.

Правила ЕЭК ООН, Стандарты ИСО и Директивы ЕС в области автомобилестроения. САТР. [Текст] Москва, 1994. 121 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.