DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182578

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТИ РУХОМОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ОДИНИЦІ ШЛЯХОМ ВИМІРЮВАННЯ ВХІДНОГО ІМПЕДАНСУ РЕЙКОВОЇ ЛІНІЇ

О. М. ВОЗНЯК

Анотація


Метою даної роботи є підвищення ефективності контролю параметрів руху залізничних транспортних засобів за рахунок використання удосконаленого методу визначення їх координати у межах рейкового кола. З цією метою використовується удосконалений метод визначення вторинних та первинних параметрів рейкового кола у нормальному режимі роботи із подальшим використанням отриманого значення при визначенні координати рейкової рухомої одиниці у шунтовому режимі роботи рейкової лінії.

За даним методом, у першу чергу, визначається режим роботи рейкового кола вимірювальної ділянки, який базується на визначенні стану за її вхідним імпедансом і передбачає виконання у два етапи: на першому етапі, за станом колійного реле, констатується факт, що рейкове коло не працює у нормальному режимі роботи, а на другому – за значенням вхідного імпедансу рейкової лінії відокремлюється шунтовий режим від контрольного. Вхідний імпеданс рейкового кола визначається як відношення напруги і струму, виміряних на початку рейкового кола вимірювальної ділянки.

У шунтовому режимі роботи рейкової лінії здійснюється визначення координати, а, за потреби – швидкості та прискорення рухомої одиниці, яка знаходиться у межах рейкового кола. Для підвищення точності визначення зазначених параметрів, у нормальному режимі роботи рейкового кола, за виміряними значеннями струму, напруги і фазового зсуву між ними, уточняються значення вторинних параметрів рейкової лінії шляхом розв’язання оберненої задачі. Даний метод не потребує проведення значного об’єму обчислень та дає змогу визначити вторинні параметри рейкової лінії, а через них – і опір її ізоляції.

Використання окресленого методу дає змогу визначати відстань, а, за потреби – швидкість та прискорення рухомої одиниці, яка знаходиться в межах рейкового кола. Отримані параметри можна використати для контролю за рухомими рейковими одиницями на перегонах між станціями. Застосування цього методу також може бути корисним при наближенні рухомих одиниць до залізничних переїздів з метою реалізації фіксованого часу сповіщення. Крім цього, завдяки використанню окресленої моделі, можливо також, у контрольному режимі роботи визначати і координату пошкодження рейкової лінії, що дасть змогу зменшити витрати часу на виявлення та усунення пошкодження.

Ключові слова


рейкове коло; вхідний імпеданс; координата рухомої одиниці; параметри руху; підвищення стану безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Брылеев А. П. Теория, устройство и работа рельсовых цепей [Текст] / А. П. Брылеев, Ю. А. Кравцов, А. В. Шишляков – М.: Транспорт, 1978. – 344 с.

Дмитриев В. С. Системы автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты [Текст] / В. С. Дмитриев, В. А. Минин – М.: Транспорт, 1992. – 182 pp.

Котляренко Н.Ф. Путевая блокировка и авторегулировка: Учебник для вузов [Текст] / Н.Ф. Котляренко, А.В. Шишляков, Ю.В. Соболев [и др.].; Под ред. Котляренко Н.Ф. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Транспорт», 1983. – 408 с.

Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник [Текст] / В. С. Аркатов, Ю. В. Аркатов, С. В. Казеев, Ю. В. Ободовский – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: «ООО Миссия-М», 2006. – 496 с.

Грачев Г. Н. Применение метода импульсного зондирования для организации переездной сигнализации [Текст] / Г. Н. Грачев, М. Б. Гуменик // Автоматика, телемеханика и связь. – М.:1997. – № 11. – C. 28–30.

Тарасов Е. М. Повышение безопасности на переездах, оборудованных светофорной сигнализацией [Текст] / Е. М. Тарасов, А. Н. Носов // Материалы второй международной научно-практической конференции «Безопасность транспортных систем». – Самара: 2000. – С. 3–4.

Патент РФ №2169678 МПК B 61 L 23/18; B 61 L 29/22 Устройство для переездной сигнализации / Тарасов Е. М., Белоногов А. С., Мохонько В. П. [и др.].; заявитель СамИЖТ заяв. 06.16.2000, опублик. 27.06.2001.

Возняк О. М. Застосування методів розпізнавання станів рейкової лінії для визначення режиму роботи рейкових кіл [Текст] / О. М. Возняк // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. 2013. – № 6. – C. 66–70. (Режим доступу: URL: http://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/51290).

Matoba K. Grade crossings: A look to the future / K. Matoba // Railway Track & Structures. Simmons-Boardman Publishing Corporation, 2000. Vol. 96. – No. 6. – P. 23–30.

Грибков О. И. Разработка систем контроля бдительности и оповещения железнодорожников об опасности наезда. Диссертация кандидата технических наук [Текст] / О. И. Грибков – М.: 1996. – 199 с.

Масайтис Ю. Л. Переездной автоматический комплекс устройств [Текст] / Ю. Л. Масайтис // Автоматика, телемеханика и связь. 1997. – № 11. – C. 27.

Debiolles A. Track circuit automatic diagnosis based on a local electrical modelling / A. Debiolles, L. Oukhellou, P. Aknin, T. Denoeux // 7th World Congress on Railway Research. – Montreal: 2006. (4–8 June 2006, Montreal, Canada).

Patra A. P. Availability analysis of railway track circuits / A. P. Patra, U. Kumar // Institution of Mechanical Engineers. Proceedings. Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Professional Engineering Publishing Ltd., 2010. Vol. 224. – No. 3. – P. 169–177.

Havryliuk V. I. Improving the positioning accuracy of train on the approach section to the railway crossing / V. I. Havryliuk, O. M. Voznyak, V. V. Meleshko // Наука та прогрес транспорту. 2016. – № 1 (61). – C. 9–18. (doi: 10.15802/stp2016/60936).

Возняк О. М. Визначення режимів роботи рейкових кіл за їх характеристичними параметрами [Текст] / О. М. Возняк // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк: [б. в.], 2013. – № 33. – C. 219-224. (Режим доступу: URL:http://ea.drti.donetsk.ua:8080/jspui/handle/123456789/389).

Возняк О.М. Метод визначення режиму роботи рейкового кола за його характеристичними параметрами [Текст] / О.М. Возняк // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: Управління, економіка, технології: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Серія «Техніка, технології». – К.: 2013. – С. 149–150.

Мохонько В. П. Использование информации о входном сопротивлении рельсовой линии для определения координаты и скорости подвижной единицы [Текст] / В. П. Мохонько // Материалы второй международной научно-практической конференции «Безопасность транспортных систем». – Самара: 2000. – P. 75–76.

Возняк О. М. Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах : Монографія [Текст] / О. М. Возняк, В. І. Гаврилюк; Під ред. Гаврилюка В. І. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2016. – 282 с. (ISBN 978-966-8471-70-4).

Дмитренко И. Е. Измерения и диагностирование в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков – М.: Транспорт, 1994. – 263 с.

Каганов З. Г. Электрические цепи с распределенными параметрами и цепные схемы [Текст] / З. Г. Каганов – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 247 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.