DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2019/182576

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ У МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Я. В. БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ

Анотація


Мета. Метою роботи є підвищення безпеки руху міжнародних вантажних залізничних перевезень шляхом визначення пріоритетних шляхів удосконалення відповідної нормативної бази на основі аналізу фактичного випадку травмування працівника при виконанні ним своїх посадових обов’язків. Методика. Дослідження проводилось з використанням методів судової залізнично-транспортної експертизи, які стосуються визначення технічного стану об’єктів залізничного транспорту та побудови механізму залізнично-транспортної пригоди. Результати. У статті у контексті безпеки руху розглянуто випадок травмування працівника Державної прикордонної служби України при виконанні ним своїх посадових обов’язків по огляду вагона приналежності однієї з європейських держав – членів ЄС та Організації співробітництва залізниць. Експертне дослідження даного випадку дозволило виявити проблемні питання безпеки руху у міжнародних вантажних залізничних перевезеннях, які пов’язані з недосконалістю нормативної бази та неналежним підходом посадових осіб Укрзалізниці до формування бази місцевих нормативних документів. Проаналізована нормативна база у галузі безпеки руху міжнародних вантажних залізничних перевезень. Встановлено технічний стан елементів вантажного вагону приналежності іноземної держави. Встановлена безпосередня технічна причина травмування працівника. Показано, що недоліки у розробці та веденні нормативно-технічної документації не дозволили встановити першопричини та послідовність проміжних технічних причин, що призвели до травмування працівника. З цієї ж причини не вдалося встановити технічну можливість запобігання травмуванню та провести претензійну роботу з іноземною державою, тобто захистити права громадянина України. Наукова новизна. У статті вперше методи дослідження механізму залізнично-транспортних пригод (сходів з рейок та зіткнень рухомого складу) застосовані до аналізу механізму травмування працівника. З використанням даних методів вперше розглянуто випадок травмування громадянина України у вантажному вагоні іноземної держави. Практична значимість. Розглянута методика дослідження може бути використана при аналізі подібних випадків у майбутньому. Запропоновані невідкладні шляхи удосконалення нормативної бази з безпеки руху у галузі міжнародних залізничних перевезень, що дозволить підвищити безпеку руху.

Ключові слова


безпека руху; вантажні міжнародні перевезення; технічний стан; механізм залізнично-транспортної пригоди

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьомін, Ю. В. Шляхи розвитку міжнародних перевезень на основі безперевантажувальних технологій [Текст] / Ю. В. Дьомін, Ю. В. Терещак // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 1. – С. 3–6.

Терещак, Ю. В. Вимоги з допуску рухомого складу до експлуатації у міжнародному сполученні [Текст] / Ю. В. Терещак // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 6. – С. 39–41.

Организация сотрудничества железных дорог. Оффициальный сайт. [Електронний документ] : Режим доступа http://www.osjd.org/

Сокол, Э.Н. База нормативных документов – основа безопасности и источник опасности [Текст] / Э.Н. Сокол // Перспективи впровадження технічних засобів безпеки руху на залізницях України : зб. наук.–практ. матер. – Миргород, 2008. – С. 122-124.

Правила пользования грузовыми вагонами в международном сообщении [Електронний документ] : Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/933_018.

Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст] : Затв.: Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 41 і зареєстровані Міністерством юстиції України 25.02.97 за № 50/184 (зі змінами). – Київ : Транспорт України, 2002. – 140 с.

Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації ЦВ-0043 [Текст] : затв. Наказ Укрзалізниці №417 Ц від 25.09.2008 р.

Правила комерційного огляду поїздів та вагонів [Текст] : Київ : Укрзалізниця, 2006 р. – 32 с.

Сокол Э.Н. Железнодорожно-транспортное происшествие и его механизм (Судебная экспертиза. Элементы теории и практика). Монография. [Текст] – Львів: ПАІС, 2011. – 376 с.

Иванов, М.Н. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов [Текст] : / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов. – 12-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2008. – 408 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.