МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ОПТИМІЗАЦІЇ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178218

Ключові слова:

моделювання руху поїздів, насичення диспетчерського ділянки поїздами, умови роботи диспетчерської ділянки

Анотація

В роботі виконано моделювання руху поїздів п диспетчерській ділянці Кам'янське - Верхівцево з метою розробки енергооптімального графіка руху поїздів. Під енергооптімальним вважається такий графік руху, при якому виконуються перевезення запланованих обсягів пасажирів та вантажів з мінімальними витратами електроенергії, пов'язаної з тяговим забезпеченням локомотивів при безумовному забезпеченні безпеки руху. Проведеним моделюванням роботи диспетчерської дільниці встановлено, що збільшення кількості поїздів призводить до зменшення міжпоїзного інтервалу на вході і виході з диспетчерського дільниці.

Допустиме насичення диспетчерської ділянки поїздами впливає на показники технічного плану роботи. Його необхідно оцінювати за допомогою коефіцієнта завантаження ділянок. Збільшення числа поїздів на ділянці призводить до збільшення часу їх руху. В той же час із збільшення кількості відправлених на ділянку поїздів призводить до зменшення час очікування їх відправлення зі станції.

Аналізуючи умови руху поїздів по диспетчерській дільниці Кам'янське - Верхівцеве були виділені можливі три варіанти роботи з поїздами: ефективний; злегка важкий та дуже важкий. При використанні ефективного і злегка важкого варіантів роботи необхідно дотримуватися існуючих нормативів графіка. При прогнозуванні дуже важкого варіанту роботи необхідно розробити заходи, для зменшення перенасичення ділянок поїздами і відновлення ефективного варіанту її роботи

Посилання

Елисеев, С. Ю. Современные аспекты моделирования маршрутов перевозки [Электрон. ресурс]. /С. Ю. Елисеев//-2016.- Режим доступа: http://www. http://rly.su/ru/content/

González, Е.М. Analysis and Viability of Railway Exportation to Europe from the South of Spain [Text] / Elvira Maeso González, Guadalupe González Sánchez, Juan Miguel Morente Romero // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 160, 19 December 2014, P. 264-273.

Jarašūnienė, А. Advanced Technologies Used by Lithuanian Railways [Text] / Aldona Jarašūnienė // Procedia Engineering, Volume 134, 2016, P. 263-267.

Geng, G. Scheduling railway freight cars [Text] / Gangyong Geng, Ling X Li // Knowledge-Based Systems, Volume 14, Issues 5–6, August 2001, P. 289-297.

Yaghini, М. Multicommodity Network Design Problem in Rail FreightTransportation Planning [Text] / Masoud Yaghini, Rahim Akhavan // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 43, 2012, P. 728-739.

Малахова, О. А. Визначення маршрутів переміщення вагонопотоків на основі підвищення ефективності оперативного управління [Текст]/ О. А. Малахова, Н. В. Харченко// Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2016.- Вип. 163.- с. 38 - 43

Сотников, Е.А. История развития системы управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте (отечественный и зарубежный опыт). [Текст]/ Е. А. Сотников, Д. Ю. Левин, Г. А. Алексеев//М. «Техинформ», 2007.- 237 с.

Левин, Д.Ю. Как повысить эффективность работы поездного диспетчера [Текст]/Д. Ю. Левин// Железнодорожный транспорт. 2007, № 11.- с. 8-13.

Левин, Д.Ю. Современные принципы и технология оперативного управления поездной работой [Текст]/Д. Ю. Левин // Железнодорожный транспорт. 2004, № 4.- с. 27-33.

Папахов, А. Ю. Векторная оптимизация при движении поездов по графику в энергооптимальном режиме [Текст]/ А. Ю. Папахов, Н. А. Логвинова, К. В. Матвиєнко // Електрифікація транспорту: Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2016. – Вип. 14. – С. 86-94.

Папахов, А. Ю. Новый метод решения задачи организации вагонопотоков при условии энерго-эффективности перевозок [Текст] / А. Ю. Папахов, Н. А. Логвинова, О. И. Харченко, А. Р. Милянич, В. Г. Сыченко // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2017.- Том 5. - №4 (89) - С. 57 – 62

Папахов, А.Ю. Задача рационального использования сети железных доро» [Текст] / А. Ю. Папахов, Н. А. Логвинова, К. В. Матвиєнко// Транспортні системи та технології перевезення: Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2017. – Вип. 13. – С. 73-77.

Вернигора, Р. В. Аналітичний розрахунок коефіцієнтів зйому вантажних поїздів пасажирськими в умовах швидкісного руху / Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий № 3 (62) / том 2 / 2013.- с 51 – 55

Папахов, А. Ю. Доставка грузов по сети железных дорог с учетом пропускной способности перегонов как задача векторной оптимизации/ А. Ю. Папахов, Н. А. Логвинова // Транспортные системы и технологии перевозок: Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2016. – Вип. 11. – С. 55-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті