СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2019/178217

Ключові слова:

сортувальні станції, багатогруппних составів, розформування-формування, комбінаторні алгоритми, інтелектуальні технології, структура системи

Анотація

Мета. У статті розроблена структура нової інтелектуальної інформаційної технології формування залізничних багатогруппних составів на сортувальних станціях. Технологія відрізняється застосуванням методів інтелектуальних систем при вирішенні комбінаторних задач оптимального розформування-формування составів. Методика. Дослідження проведені на основі системного аналізу і моделювання процесів розформування при різних структурах, кількості і частковому збігу груп вагонів у складах. Результати. Створено базову структуру інтелектуальної інформаційної технології формування багатогруппних составів. Розроблено кодування шаблонів багатогруппних составів, призначені для створення баз знань інформаційної технології, визначені моделі процесів переробки вагонопотоків. Наукова новизна. Отримали розвиток моделі і методи розв'язання задач оптимального формування багатогруппних составів. Вперше запропоновано структуру і моделі інтелектуальної інформаційної технології формування багатогруппних составів. Практична значимість. Інтелектуальна інформаційна технологія забезпечить підвищення ефективності планування процесів розформування багатогруппних составів, уніфікує розрахунки подібних даних, удосконалить системи автоматизації, дозволить планувати роботу сортувальних станцій певного залізничного напрямку.

Посилання

Сковрон И. Я. Оптимизация выбора схемы формирования многогруппных составов //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №. 1 (3). – С. 20-26.

Бобровский В. И., Сковрон И. Я. Совершенствование методики выбора рациональной технологии формирования многогруппного состава //Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2012. – №. 131. - С. 162-171.

Сковрон И. Я. Вдосконалення методики оцінки тривалості формування багатогрупних составів //Транспортні системи та технології перевезень. – 2014. – №. 8. – С. 134-138.

Бобровский В. И. и др. Імітаційне моделювання процесу розформування багатогрупних составів на двосторонній гірці малої потужності //Транспортні системи та технології перевезень. – 2018. – №. 15. – С. 19-26.

Барсегян А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. – БХВ-Петербург, 2004.

Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта. – М/: Горячая линия - Телеком, 2010.- 520 c/

Ільман В.М., В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко. Формальні структури та їх застосування [Текст]: Монографія. – Дніпропетровськ, Вид-во Дніпропетр. нац.. ун-ту залізн. трансп. ім.. акад.. В. Лазаряна. 2009. – 205 с.

Джарратано Дж., Райли г. Экспертные системы: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 1152 с.

Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Кн. 1. [Текст]: / А.А. Каргин. – Донецк, Норд-Прес, 2010. – 526 с.

Яловец А.П. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. – К.: Наукова Думка, 2011. – 359 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Номер

Розділ

Статті